Keď váš blízky odchádza: V čom vám môže podať pomocnú roku hospic?

Návšteva

thinkstockphotos.com

Starostlivosť o chorého človeka je náročná nielen psychicky, ale často aj fyzicky. Hlavne pokiaľ ide o umierajúcich, ktorým nedokáže pomôcť ani dnešná medicína. Dôstojný zvyšok života, adekvátnu starostlivosť a zmiernenie bolestí sa dá zabezpečiť aj umiestnením chorého do hospicu.

Čo je úlohou hospicu?

Hospic je zdravotnícke zariadenie, ktorého úlohou je ušetriť pacientov veľkej fyzickej bolesti, poskytnúť mu dôstojné dožitie a pocit, že ani v posledných chvíľach neostane sám. Hlavnou úlohou hospicovej starostlivosti teda je poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a závažných symptómov choroby, zmierniť jeho utrpenie, zabezpečiť komplexnú starostlivosť, ale aj poskytnúť pomoc príbuzným. Blízki a príbuzní pacienta totiž často taktiež potrebujú pomoc pri zvládnutí problémov spojených s chorou svojho blízkeho a aj po jeho smrti.

Hospicovú starostlivosť upravuje zákon § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je samostatné zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Podľa neho hospic garantuje pacientovi, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, vždy bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach života neostane sám.


Mohlo by vás zaujať: Osobný asistent pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím: Môže pomôcť aj vám


Ako umiestniť pacienta do hospicu?

Do hospicu môže byť umiestnený iba pacient, ktorý s tým súhlasí. Zároveň musí byť oboznámený s tým, čo je hospic a čo všetko mu bude v zariadení poskytnuté. Je teda nevyhnutné napísať žiadosť o prijatie do zariadenia a podpísať poučenie a informovaný súhlas. Potrebné formuláre je možné vyhľadať na webe, stiahnuť, vytlačiť a vyplniť. Formuláre si môžete vo vybranom hospici vyžiadať aj mailom, telefonicky alebo si ich prevziať osobne. Do hospicu môže byť prijatý každý človek bez rozdielu veku či pohlavia. Podstatným faktorom pri prijímaní pacientov je choroba a jej štádium. Ďalším potrebným dokumentom je teda vyjadrenie lekára k prijatiu, ktoré vyplní a pošle ošetrujúci lekár pacienta. Lekár hospicu potom žiadosť posúdi a rozhodne, či je pacient pre hospic indikovaný. O rozhodnutí zväčša informujú telefonicky alebo písomne.

Koľko sa platí za umiestnenie v hospici?

Ako to už pri zdravotníckych zariadeniach býva, aj hospice bojujú s nedostatočným množstvom financií od zdravotných poisťovní. Pri umiestnení pacienta do hospicu musíte počítať s tým, že za starostlivosť budete musieť platiť. Náklady na pacienta sa pohybujú v rozsahu 60-70€ na deň. Pacient si ale zaplatí v priemere 15-20€ denne. Hospicom občas finančne vypomáhajú rôzne dary, biskupské úrady a podobne. Mesačne teda vychádza pobyt v hospici na 450-600€. Cena môže byť samozrejme nižšia aj vyššia, veľa závisí od diagnózy, zdravotného stavu aj hospicu. Keď si vyberiete konkrétne zariadenia, naštudujte si cenník, alebo si ho vyžiadajte, aby ste vedeli aké poplatky máte očakávať.

V cene by malo byť zahrnuté ubytovanie, strava, upratovanie izieb, pranie a žehlenie prádla. Samozrejmosťou sú lieky a zdravotná starostlivosť, čo sú najnákladnejšie položky. Niektoré hospice majú uvedené ceny pre každú položku zvlášť. V praxi to teda znamená, že ak pacientovi budete prať a žehliť vy, môžete zopár eur mesačne ušetriť. Všetky tieto možnosti si ale vopred preverte a informujte sa vo vybranom hospici.


Mohlo by vás zaujať: Nezvládate starostlivosť o svojich rodičov? Nájdite im opatrovateľku!


Možnosťou je aj denný stacionár

Umiestnenie na lôžkovej časti je určené hlavne pre pacientov, ktorí sú v ohrození života a ambulantná alebo domáca liečba už nepostačuje. Pokiaľ to ale zdravotný stav umožňuje, príbuzného môžete umiestniť aj do denného stacionáru. Ráno ho priveziete, dostane všetky lieky, zdravotnú starostlivosť a stravu a poobede si ho odveziete domov. Táto možnosť je ideálna pre ľudí, ktorí sa nedokážu alebo nemôžu celý deň postarať o pacienta.


Využili ste už niekedy zariadenie hospicu? Napíšte ostatným čitateľom svoje skúsenosti v diskusii pod článkom.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Joyfulness
Odporúčame