Tečie vám znečistená alebo menej kvalitná voda? Vieme, kde sa treba stažovať

Voda z kohútika

Znečistenú vodu môžete nahlásiť kedykoľvek (Zdroj: Frepik/dusanpetkovic)

Na Slovensku môžeme pozorovať náhle a závažné zhoršenie kvality vôd. Spôsobuje ho nedovolené vypúšťanie odpadových vôd, respektíve únik znečisťujúcich látok do vodného toku alebo do pôdy. To následne kontaminuje spodné či povrchové vody. Prejavuje sa zafarbením či zápachom vody, výskytom ropných látok, tukového povlaku alebo peny na vodnej hladine. Dokonca vedie aj k úhynom rýb a iných vodných živočíchov.

Zhoršenie kvality vôd môžete nahlásiť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá má zriadenú 24-hodinovú pohotovostnú službu. Tento úrad koordinuje všetky práce súvisiace s nápravnými opatreniami. „Len okamžitý zásah, ktorý zabráni ďalšiemu šíreniu škodlivých látok, môže v takomto prípade zmierniť negatívne následky takejto udalosti na životnom prostredí,“ povedala hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná. Čísla sú zverejnené na webovej stránke úradu podľa prislúchajúcej územnej pôsobnosti.


Plní elánu aj na Facebooku: Buďte v obraze a nenechajte si ujsť už žiadny zaujímavý článok

Zdroj: TASR
Odporúčame