Kresťania slávia Veľký piatok: Modlitbami a pôstom spomínajú na deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista

fotka kríža ; Veľký piatok

Kresťania v piatok spomínajú na deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista (Zdroj: Freepik/jcomp)

Veľký piatok, ktorého názov sa podľa nového znenia Rímskeho misála zmenil na Piatok utrpenia Pána, je pre kresťanov príznačným sviatkom, ktorým si pripomínajú utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista.

V katolíckych kostoloch sa v tento deň ako jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Veriaci dodržiavajú prísny pôst, zdržiavajú sa mäsitých pokrmov. Na mnohých miestach v obciach a mestách Slovenska sa konajú v piatok krížové cesty. Tie sa uskutočňujú aj v mnohých kostoloch.

Deň pokánia a modlitieb

Popoludňajšie obrady Piatka utrpenia Pána (Veľkého piatka) pozostávajú z bohoslužby slova, modlitby veriacich, poklony pri Svätom kríži a svätého prijímania. Ľudia prichádzajú počas dňa pokloniť sa i k symbolickému Božiemu hrobu.

Aj v gréckokatolíckej cirkvi je to veľký a prikázaný sviatok a deň prísneho pôstu. Ráno sa v kostoloch tejto cirkvi konajú bohoslužby nazývané Kráľovské hodinky a popoludní býva v tento deň Svätá liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou a s obradom uloženia plaščenice (plátna s vyobrazením mŕtveho Krista) do symbolického hrobu.

Za veľmi významný sviatok považujú piatok aj veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V kostoloch po celom Slovensku sa konajú pašiové služby Božie s Večerou Pánovou.Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame