Sviatky

Sviatky by mali byť časom pokoja, no mnohokrát v nás prevláda stres. Ako ich prežiť s ľahkosťou a pritom stihnúť všetko podľa predstáv?