Križovatka v Iraku

Organizácia dopravy na vysokej úrovni :)))  

Organizácia dopravy na vysokej úrovni :)))

 

Odporúčame