Medicína špičkovej kvality – máme takú na Slovensku?

Majiteľka kliniky Symptomedica Lenka Cermanová (Zdroj: Archív Symptomedica)

Čas lieči, hojí rany a umožňuje dozrieť nielen bunkám, ale aj názorom. Tie sa vzhľadom na množstvo informácií menia aj v prístupe k vlastnému zdraviu. Už dávno vieme, že až 70 – 80 % imunitného systému sa nachádza v čreve.

S určitou imunitnou odpoveďou sa rodíme, významnú časť dokážeme ovplyvniť počas nášho života. Najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom ako upraviť a podporiť imunitu je pôsobením na hrubé črevo. Prostredníctvom črevného mikrobiómu je možné ovplyvniť trávenie, stav pokožky, hmotnosť aj fyzický či mentálny výkon. Úprava črevného mikrobiómu pomáha pri liečbe civilizačných a iných ochorení. Z týchto poznatkov vychádzala klinika Symptomedica už v čase svojho založenia pred 4 rokmi. Dnes je Symptomedica jedinou slovenskou klinikou s komplexným riešením mikrobiómu čreva.

Vplyv mikrobiómu čreva na množstvo a priebeh ochorení

Najdôležitejšiu úlohu pri ovplyvňovaní črevnej imunity zohráva stav a zloženie mikrobiómu čreva. Závažnosť tohto vplyvu si stále neuvedomuje množstvo všeobecných lekárov a  špecialistov z iných odborov medicíny. Za posledné obdobie sme svedkami príbehov, v ktorých pacienti neúspešne bojujú s dlhodobými, nepríjemnými či civilizačnými ochoreniami. Ak bežní lekári nevedia zdravotný problém vyliečiť, opúšťajú tento dlhotrvajúci „boj“ aj snahu pomôcť pacientovi.

Reálne príbehy pacientov kliniky Symptomedica poukazujú na to, čo všetko dokáže nediagnostikovaná dysbióza a narušený črevný mikrobióm spôsobiť:

– narušenie imunity, ktoré vedie k opakujúcim sa ochoreniam a infekciám,
– pretrvávanie  alebo zhoršenie príznakov samotného ochorenia, napr. ulcerózna kolitída, Crohnova choroba
– bolesti brucha, nafukovanie, syndróm dráždivého čreva,
– bolesti hlavy, migrény, závraty
– malnutríciu alebo obezitu,
– potravinové alergie, senzitivity a priepustné črevo
– chronické zápaly a kvasinkové infekcie
– dlhodobý stres, úzkosť, depresia
– a množstvo ďalších.

(Zdroj: Archív Symptomedica)

Riešením je úprava mikrobiómu čreva. Predchádza jej diagnostika a dôsledná analýza mikrobiómu. Nie však hocijaká.

Sekvenčná genetická analýza mikrobiómu čreva

Podrobná analýza mikrobiómu čreva sa na klinike Symptomedica vykonáva na genetickom podklade. To znamená formou sekvencie, kde na rozdiel od bežnej kultivácie sa skúma genetika – DNA mikróbov.  Základné kultivačné vyšetrenie stolice, ktoré bežne zabezpečujú všeobecní lekári, sa zameriava na výter konečníka cielený na kvasinky. Bežne dostupný na Slovensku je tiež test na okultné krvácanie. Symptomedica sa však ako jediná na slovensku zameriava na špičkovú sekvenčnú genetickú analýzu mikrobiómu, metabolómu,  mykobiómu a ďalších dôležitých imunitných a zápalových parametrov čreva.

Analýza DNA
(Zdroj: Stock.adobe.com)

Samotná analýza prebieha po odbere vzorky v špičkovom zahraničnom certifikovanom laboratóriu, s ktorým dlhodobo spolupracujeme. Úroveň analýzy v tomto laboratóriu nemožno porovnávať so žiadnymi domácimi testami, ktoré poskytujú len jednoduché laboratórne údaje či skreslené, často aj nesprávne dáta.

Záujem o tému črevného mikrobiómu rýchlo stúpa. Dôležitá je správna interpretácia informácií.

Atraktívnosť témy črevného mikrobiómu využívajú pre svoj obchod rôzne e-shopy, výživoví a online poradcovia.

“Na rozdiel od rôznych týchto služieb, ktoré fungujú na princípe internetového predaja, na našej klinike dbáme na osobný prístup, založený na komunikácii lekár-pacient. Na začiatku tejto komunikácie stojí podrobná anamnéza zdravotného stavu a analýza symptómov pacienta. Vyšetrenie mikrobiómu čreva je neoddeliteľnou súčasťou hľadania podstaty problému pacienta. Naša analýza mikrobiómu je bezkonkurenčná – veľmi podrobná, na genetickom podklade a prevedená v certifikovanom laboratóriu. Napriek tomu viac ako analýza samotná je dôležitá interpretácia výsledkov. Preto je náš tím špecialistov vyskladaný s odborníkov kompetentných konzultovať takéto výstupy,” upresňuje spolumajiteľka kliniky Symptomedica, Ing. Lenka Cermanová.

Lenka Cermanová
Majiteľka kliniky Symptomedica Lenka Cermanová (Zdroj: Archív Symptomedica)

Odborníci kliniky Symptomedica dlhodobo upozorňujú na dôležitosť správnej interpretácie a predovšetkým prítomnosť lekára v celom procese diagnostiky a nastavenia liečby. Je to ako by ste chceli uspieť v zložitom súdnom spore a uvedomili si, že potrebujete advokáta, nie informácie z internetu.

Archív Symptomedica

Podstata personalizovanej medicíny

Jedným z pilierov súkromnej ambulantnej starostlivosti Symptomedicy je personalizovaný prístup. Čo v skutočnosti znamená? Skutočná personalizovaná medicína nie je o názvoch či pojmoch, ale o prístupe. Zďaleka nepredstavuje len jedinečné meno na hlavičke výstupnej správy z vyšetrenia. Personalizovaná medicína vychádza zo systému práce, aký je možné nájsť (zatiaľ) len v špičkových zariadeniach ambulantnej starostlivosti. Personalizovaná medicína je základ, na ktorom postavila svoje fungovanie práve Symptomedica. Ako pracuje lekár počas diagnostiky, analýzy črevného mikrobiómu a nastavenia odporúčaní i liečby vysvetľuje Lenka Cermanová, spoluzakladateľka kliniky Symptomedica:

“Lekár, ktorý sa stará o pacienta v rámci vyšetrenia a liečby črevného mikrobiómu je pre neho počas celého procesu partnerom. Skúma, veľa sa pýta, všíma si reakcie a súvislosti, premýšľa, báda a vyhodnocuje. Neustále s pacientom komunikuje a preveruje váhu informácií, ktoré mu pacient poskytne. Základom každého uzdravenia črevného mikrobiómu je vstupná konzultácia. Po analýze stravovania, odbere biologického materiálu (krvi a/alebo stolice) a komplexnej klinickej diagnostike pristupujeme ku terapii. Tú vedie lekár. Návrh individuálneho terapeutického plánu a odporúčania sú absolútne prispôsobené jedinečnému črevnému mikrobiómu každého pacienta. Počas tohto obdobia si s pacientom lekár buduje profesionálny, ale zároveň osobný vzťah založený na dôvere. Lekár vedie pacienta celým procesom uzdravovania. Nápomocní sú všetci pracovníci našej kliniky. Lekárom poskytujú najmä zázemie a priestor, aby sa naplno mohli venovať svojej profesii a so všetkou odbornosťou a empatiou odovzdať pacientovi informácie, ktoré ho povedú k uzdraveniu.“

Konzultácia s lekárom (Zdroj: Archív Symptomedica)

Lekárov, ktorí sú nielen odborníkmi vo svojej profesii, ale zároveň majú dostatok času, chuti, priestoru a ochoty odovzdať svoje skúsenosti, nenájdeme na každom kroku. Klinika Symptomedica je v tomto jedinečná. Lekári používajú nadštandardnú diagnostiku, využívajú  poznatky evidence based medicine, konzultujú s kolegami špecialistami, neustále sa vzdelávajú v zahraničí ale používajú tiež nefarmakologické postupy a empatický a holistický prístup.

Trendy v zdravotnej starostlivosti určujú tí najlepší

Symptomedica svojimi službami predbieha dobu a ukazuje trendy v starostlivosti o pacienta. Lenka Cermanová zdôrazňuje, čo je v poskytovaní nadštandardnej personalizovanej medicíny dôležité: “Ženie nás presvedčenie, že komplexná diagnostika črevného mikrobiómu a nastavenie konkrétnych odporúčaní umožňuje pomáhať ľuďom žiť zdravý a plnohodnotný život. Sme tiež presvedčení, že nielen v rámci liečby ochorení pacientov aj také oblasti ako je výživa,  musia byť v rukách odborníkov, najlepšie v zdravotníckom zariadení, ktoré je na to určené. Pacient s diagnostikovaným ochorením v žiadnom prípade nemá byť riešený prostredníctvom nejakej online platformy, aplikovať na sebe voľne dostupné informácie či hľadať riešenie v produktoch e-shopov.”

Mikrobióm čreva je budúcnosťou medicíny

“V rámci napredovania sa snažíme vyťažiť maximum nielen z  dostupných informácii z našej praxe a medzinárodných konferencií, ktorých sa zúčastňujeme, ale tiež aktívne vyhľadávame nové zdroje a spolupráce.

Pre jednu z najzaujímavejších spoluprác si nás vybrala špičková britská klinika, a to v oblasti transplantácie fekálneho mikrobiómu. Fekálna mikrobiálna terapia, ktorú bude poskytovať naša klinika, znamená prevratný spôsob v tzv. cielenej modulácii mikrobiómu. Neznamená reparáciu poškodeného črevného mikrobiómu, ale jeho obmenu prostredníctvom priameho osídlenia čreva konkrétnymi črevnými baktériami.

Klinika z Veľkej Británie sa výskumom črevných baktérií zaoberá od roku 2006 a je uznávaným svetovým lídrom v uplatňovaní postupov transplantácie fekálnej mikrobioty (FMT) a cielenej modulácii črevného mikrobiómu na vytvorenie „normálneho- zdravého“ bakteriálneho prostredia u pacientov so širokým rozsahom ochorení. Táto klinika je medzinárodne známa ako špecializované centrum na produkciu testovaných, certifikovaných, vysokokvalitných črevných baktérií a účinných implantačných techník.

Klinika poskytuje liečbu FMT na normalizáciu črevných baktérií u pacientov nielen s infekciou Clostridium difficile, ale aj s diagnózami spájanými so:

– silne narušeným črevným mikrobiómom (dysbiózou) u pacientov s chorobami čriev,
– silnou postantibiotickou dysbiózou,
– ťažkými potravinovými intoleranciami /otravou jedlom,
– poruchami autistického spektra,
– neurodegeneretívnymi ochoreniami, a podobne.

“Britská klinika si ako partnera vybrala práve Symptomedicu; to prináša nádherný pocit, že to, čo robíme má odozvy aj v zahraničí a dosahujeme medzinárodné úspechy. Napriek prekážkam, nedôvere lekárov v inovatívne metódy liečby a obmedzeniam nášho systému sa podaril krok, ktorý bude významným prínosom pre množstvo pacientov. Cítime obrovskú hrdosť, že došlo k tejto spolupráci a Symptomedica bude ako jediná klinika v Európe poskytovať liečbu FMT na normalizáciu črevných baktérií bezpečnou, overenou, a certifikovanou metódou. Vďaka tejto spolupráci je naša klinika napojená na jedinú svetovú, prísne kontrolovanú donorskú banku vo svete. Je to obrovská prestíž nielen pre Symptomedicu, ale aj pre celé Slovensko” vysvetľuje benefity poskytovania špičkovej zdravotnej starostlivosti Lenka Cermanová.Zdroj: Symptomedica
Odporúčame