Mimika, tvar hlavy či nosa: Viete, čo o vás prezrádza okoliu?

Žena

freedigitalphotos.net

Z tváre človeka možno vyčítať mnohé osobnostné a povahové rysy, ba dokonca aj choroby, a to ešte vo včasnom štádiu. Chce to len intuíciu a pozorné sledovanie. Nášmu najdôležitejšiemu komunikačnému orgánu sa venuje osobitne aj náuka – morfológia. Na prvý pohľad sa zdá, že je celkom zábavná. Pri bližšom oboznámení sa s jej podstatou zistíme, že je aj úspešne využiteľná v praxi najmä psychológov a psychiatrov. Vo všeobecnosti pomáha pri lepšom spoznávaní či porozumení pacienta.

Umenie staré viac ako 5 tisíc rokov účinne využívali najmä Číňania, starí Rimania, Gréci. Podľa čŕt v tvári vyberali služobníctvo na cisársky dvor, komunikovali s potenciálnymi obchodníkmi či rozpoznávali zločincov. “Skúmaním tvárí, ktoré sústavne signalizujú naše pocity, sa snažili rozumieť ľudskej duši. Podľa jednotlivých znakov – šírka nosa, veľkosť brady, farba očí a ich tvar a pod. – získali dokonalé individuálne informácie. Na základe nich vedeli identifikovať vlastnosti svojich ľudí, ich mimoriadne nadanie, vlohy a predpokladať ich správanie,” hovorí psychologička Justína Milučká.

Základom je dlhodobý tréning

 „Ak by si však niekto myslel, že morfológia sa dá naučiť z učebnice, musím povedať, že je to omyl. Vyžaduje si dlhodobý pozorný nácvik pozorovania a analýzy všetkých znakov v tvári, kde sa odrážajú naše vlastnosti, myslenie, cítenie, charakter a stav orgánov. Tie nám presne ukážu oči, uši, ústa, brada. Musíme však byť dôslední a tvár posudzovať komplexne, aby sme predišli nesprávnym interpretáciám a záverom. Do čítania fyziognómie treba zapojiť aj intuíciu,” vysvetľuje psychologička Justína Milučká.

Tvár – otvorená kniha

Aj keď nie ste znalcom morfológie, určite ste už v živote zažili situácie, že ste, ľudovo povedané, nenaleteli na lep. Dokázali ste odhaliť rozpor medzi tým, čo vám druhá osoba hovorila a tým, čo v skutočnosti myslela. Právom sa preto aj hovorí, že tvár je vizitkou ducha a vnútra. Rovnako prekvapenie, údes, radosť či smútok majú svoje špecifické výrazy a netreba k nim žiadne slová, aby aj neznámy človek vedel odhadnúť vnútorné prežívanie a pocity druhého. Hovorí sa, že pravé pocity sa zjavujú na tvári ešte pred slovami, čiže okamžite, kým falošné a predstierané pocity sa dostavujú až so slovami alebo ešte neskôr. Treba ich však vedieť dešifrovať v zlomku sekundy, keďže sú prchavé.


Mohlo by vás zaujať: Vyrážky, prasknuté žilky či vrásky na tvári: Čo všetko hovoria o vašom zdraví?


Čo prezrádza mimika?

Nie kvôli mimickým vráskam, ale preto, že výrazmi tváre sa odrážajú vnútorné psychické stavy, pocity, nálady aj momentálny fyzický stav. Každá jej časť odráža inú emóciu. Napríklad čelo a obočie prezradí prekvapenie, oči a očné viečka zase šťastie. Dolná časť tváre, t. j. líca, nos, ústa, reaguje na strach, smútok. „Je dobré všímať si mimické reakcie nášho partnera, ako reaguje na naše slová. Poskytuje nám to vzácnu spätnú väzbu. Ak dvíha obočie, zrejme nám nerozumie a môžeme si teda odpustiť zložité a odborné výrazy, a voliť jednoduchšie vety. Vieme ľahko zistiť, kedy ho naše slová potešia alebo zarmútia a podľa toho ihneď zareagovať úpravou obsahu. V tvári možno zachytiť sedem primárnych emócií, a to šťastie – nešťastie; prekvapenie – splnené očakávanie; strach – pocit istoty; radosť – smútok; pokoj – rozčúlenie; pokojnosť – nespokojnosť a záujem – nezáujem,“ dodala J. Milučká.

Čítanie osudu z tváre

Už starí majstri feng šuej odhalili, čo všetko máme v tvári zapísané. Je to celý náš osud, ktorý nás sprevádza životom – úspech, neúspech, šťastie. Nezaručili však, že človek s danými črtami ich dokázal vždy využiť a zúročiť vo svoj prospech a že sa to nezvrtlo opačným smerom. Dodnes ostali mnohé povery – pravdivé i nepravdivé, znásobené a doplnené fantáziou.

Čo predstavujú naše orgány a čo vedia prezradiť?

Čelo predstavuje šťastie prichádzajúce k nám z neba. Priestor medzi očami sa nazýva palác života – a predstavuje naše životné šťastie. Oknom do duše sú oči odrážajúce životnú silu. Najzmyselnejšou časťou tváre sú ústa a pery.


Mohlo by vás zaujať: Vyrážky, opuchy či tmavšie škvrny: Čo o vašom zdraví prezradí pohľad do zrkadla?


Úspech súvisí s dlhým nosom

Traduje sa, že Napoleon Bonaparte chcel do svojej armády len chlapov s veľkým nosom, lebo ich považoval za duchovne silných. V Číne považovali nos tiež za mimoriadne priaznivý znak nesúci moc a bohatstvo. Čo všetko nám ešte vie tvar a veľkosť nosa prezradiť?

 • malý, mierne zahnutý hore – psychicky nevyspelý, detinský, citlivý a nerozhodný jedinec
 • veľký – srdečnosť, empatickosť, sklony k workoholizmu
 • dlhý – opatrnosť, starostlivosť
 • krátky – veselosť, humor
 • úzky – sklon k nervozite, podráždenosti, agresivite a násilnostiam, strata empatie, cieľavedomosť
 • široký – bezstarostnosť, pohoda
 • orlí – odvaha, podnikavosť, nezávislosť
 • rovný – stálosť, poriadkumilovnosť, ustálenosť
 • sploštený – mlčanlivosť, priateľskosť
 • špicatý – zvedavosť, klebetnosť

Hľadáte konkrétne vlastnosti?

 • optimista – guľatá tvár
 • ctižiadostivosť – hranatá tvár
 • praktický človek – nižšie čelo
 • veľkorysosť a extravagantnosť – veľké ústa
 • ohľaduplnosť – predsunutá spodná pera
 • cieľavedomosť – brada mierne nakrivo
 • otvorenosť a veselosť – veľké oči
 • dobrosrdečnosť a zmysel pre humor – oválne oči
 • žiarlivosť – oči blízko pri sebe
 • fantázia a zmyselnosť – obočie v tvare oblúka
 • bohatstvo – guľatý a čo najviac mäsový nos
 • chytrosť – veľké uši
 • jedinečné nápady a intelektuálny postoj – vyholená hlava

Všetko pre zdravé telo a dušu nájdete na www.vysetrenie.sk


Dobré rady

 • Pery nikdy nesmú vyzerať sucho, prináša to stratu šťastia.
 • Podľa Číňanov by sa obočie nemalo holiť ani vytrhávať, strácame tým schopnosť dosiahnuť na svoje šťastie.
 • Chlpy v ušiach sa považovali za dobrý znak, lebo dokazovali, že ich majiteľ je múdry a pravdepodobne bude dlho žiť.
 • Ľudia, ktorí si namotávajú vlasy okolo prsta, trpia úzkosťou alebo stresom.

Nedajte sa pomýliť

Je veľmi nesprávne posudzovať ľudí a ich inteligenciu podľa výšky či šírky čela. Nie je nikým stanovená hodnoverná výška ani šírka čela. Treba tiež varovať pred bežnou mienkou, že niekto je falošný alebo má zlé svedomie, lebo sa nemôže niekomu pozerať do očí. Práve kto sa chce pretvarovať, dokáže sa dívať priamo z očí do očí, avšak niekedy preháňa, takže sa dá jeho zámer uhádnuť.

Tipy na zaujímavé knihy

 • Richard Webster: Čítanie z tváre. Ikar, 2013.
 • Alfred J. Bierach: Čo prezrádzajú tváre. Fontána kiadó, 1992, slov. vydanie.

Veríte že z tváre možno vyčítať rôzne choroby? Napíšte ostatným čitateľom do diskusie.

Zdroj: freedigitalphotos.net, freedigitalphotos.net, Viola
Odporúčame