Nad Gréckom

Pohľad z vtáčej perspektívy na krídlo lietadla pri prelete nad Gréckom

Pohľad z vtáčej perspektívy na krídlo lietadla pri prelete nad Gréckom

Zdroj: theamazingpics.com
Odporúčame