Najväčší problém kardiológie je zlyhávanie srdca: Ako je na tom to vaše?

Srdce

sxc.hu

Úmrtnosť na akútne kardiovaskulárne príhody v posledných rokoch síce klesá, ale, žiaľ, narastá výskyt chronického srdcového zlyhávania. V praxi to znamená, že naši špičkoví odborníci dokážu zachrániť čoraz viac ľudí pri akútnom zlyhaní srdca. Tento úspech ale zatieňuje skutočnosť, že sa z nich následne stávajú chronickí pacienti s veľmi zlou prognózou ďalšieho prežívania.

Až 40 percent pacientov prijatých do nemocnice pre srdcové zlyhanie zomiera, alebo sú znovu prijatí do jedného roku na ďalšie riešenie ich stavu. Alarmujúce je, že až polovica pacientov zomiera v priebehu 4 rokov! Z pacientov s priemerným vekom 50 rokov na začiatku liečby žije po 10 rokoch len 20 percent.

Klasické symptómy chronického srdcového zlyhávania

Na začiatku ochorenia nemusia byť extrémne príznaky. Pacienti si ich ani nemusia všimnúť. Situáciu komplikuje skutočnosť, že viaceré príznaky sú príznačné aj pre viaceré iné ochorenia. Pozornosť treba zbystriť, ak sa bez zjavnej príčiny zhoršuje:

  • dýchavičnosť
  • únava
  • znížená fyzická aktivita
  • zadržiavanie tekutín a následne opuchy chodidiel, členkov, nôh, alebo brucha
  • zvýšená srdcová frekvencia

Všetko pre zdravé telo a dušu nájdete na www.vysetrenie.sk


Dôvod na radosť? Áno, aj nie

Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny smrti vo všetkých krajinách Európy. Vďaka medicínskemu pokroku a kvalite zdravotnej starostlivosti v posledných rokoch úmrtnosť pacientov s akútnymi príhodami, ako je infarkt či mozgová porážka, výrazne klesá, v niektorých krajinách dokonca o viac ako 50 percent. Je to mimoriadny úspech, ktorý však zároveň prináša nové výzvy. Napríklad pacient s rozsiahlym srdcovým infarktom, ktorý pred 10 – 20 rokmi zväčša zomieral v priebehu minút či hodín, v súčasnosti vďaka účinným lekárskym zásahom akútnu situáciu prežije. Ostáva mu však závažné poškodenie srdca, ktoré v horizonte mesiacov či rokov vyústi do chronického srdcového zlyhávania,“ vysvetlila doc. Eva Gonçalvesová, CSc., primárka Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Chronické srdcové zlyhávanie na Slovensku

Na Slovensku máme približne 100 tisíc pacientov trpiacich na nevyliečiteľné chronické srdcové zlyhávanie. Nie je to choroba starých ľudí, čoraz viac postihuje mladšiu vekovú kategóriu v produktívnom veku.

Vek          Muži        Ženy

20 – 39      0,2        0,3

40 – 59     1,9        0,8

60 – 79     9,0        5,4

80+           11,5     11,8

Ročne je hospitalizovaných 14 tisíc pacientov a z nich podľahne ochoreniu 1900 pacientov.


Mohlo by vás zaujímať: Chronické srdcové zlyhávanie pod kontrolou: Na Slovensku je nová liečba!


Srdcové zlyhanie sa nedá vyliečiť

Prevažná väčšina populácie si myslí, že rakovina je to najhoršie, čo nás môže postretnúť. Pri tomto ochorení je však pri viacerých druhoch šanca na úplné vyliečenie – samozrejme, ak pacient príde včas a dodržiava liečebný režim a pokyny svojho ošetrujúceho lekára. Žiaľ, srdcové zlyhávanie sa nedá vyliečiť, aj keď si to pacienti prajú a lekári by tak najradšej urobili.

Pri chronickom zlyhávaní srdce postupne stráca schopnosť pumpovať krv do organizmu primerane potrebám. Slabosť sa snaží kompenzovať rýchlejšou frekvenciou úderov, no tým sa ešte viac oslabuje. Srdce sa postupne vyčerpáva, až napokon nie je schopné čerpať krv a zásobovať tkanivá a orgány kyslíkom. Vývin zlyhávania môže byť urýchlený ďalšími faktormi, napríklad dlho nedostatočne liečeným vysokým krvným tlakom či poškodením srdcových chlopní. Žiaľ, starostlivosť o týchto pacientov a ich liečba často nie je  dostatočná. Ich prežívanie a úmrtnosť sú horšie ako u pacientov s rakovinou prsníka alebo hrubého čreva,“ dodala E. Gonçalvesová.

Rizikové faktory ovplyvňujúce prežívanie pacientov

Okrem vysokého krvného tlaku a cholesterolu je to aj srdcová frekvencia. Okamžité kardiovaskulárne riziko pri chronickom zlyhávaní srdca predstavuje už srdcová frekvencia nad 70 úderov za minútu a pacienti majú až o 46 % vyššie kardiovaskulárne riziko, ako pacienti s frekvenciou pod 70 úderov za minútu. Možno si poviete, že rozdiel od optimálnej hodnoty 60 úderov za minútu nie je až tak veľký – “len” 72 či 87 a viac. Ak ide o zdravého jedinca, tak to naozaj neznamená nič, ale pre choré srdce to môže byť vážny a zásadný problém. Srdce sa viac vyčerpáva. Čím viac sa núti k vyššej funkcii, tým viac slabne a jeho stav sa ešte viac zhoršuje.

Počet úderov si každý môže veľmi jednoducho skontrolovať bez akéhokoľvek špeciálneho prístroja – stačí si priložiť prst na tepnu na zápästí. Vysokú srdcovú frekvenciu treba liečiť čo najskôr, t. j. už v skorších štádiách ochorenia. Výskum dokázal, že zníženie srdcovej frekvencie zo 76 na 59 úderov za minútu, dokáže znížiť kardiovaskulárne riziko až o 54 percent!

Urýchľujúce faktory postupného zhoršovania chronického srdcového zlyhávania

  • nedodržiavanie liečby alebo diéty
  • nové koronárne príhody, infekcie
  • poruchy srdcového rytmu
  • ďalšie choroby (cukrovka, ochorenie srdcových chlopní, fibrilácia predsiení, ochorenie štítnej žľazy, ochorenia obličiek a pod.)

Mohlo by vás zaujímať: Srdcovo-cievne choroby zabíjajú milióny: Zistite, ako sa im ubrániť


Novinky v Odporúčaniach pre liečbu srdcového zlyhávania

Slovenskí kardiológovia sa zaviazali liečiť pacientov v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, ktoré smerujú k zlepšeniu a predĺženiu života pacientov. Aj keď sa riadia v súlade s najnovšími Odporúčaniami Európskej kardiologickej spoločnosti pre srdcové zlyhávanie, nie je v ich možnostiach vyliečiť srdcové zlyhávanie.

Rozsiahle klinické štúdie dokázali, že optimálne nastavená srdcová frekvencia ovplyvňuje prežívanie pacientov so srdcovým zlyhávaním a zároveň je to jeden z faktorov, podľa ktorého by sa mala liečba tohto ochorenia individualizovať. Medzi základné liečebné postupy pri srdcovom zlyhávaní sa dostal čisto „elektricky“ pôsobiaci liek, ktorý dokáže znížením zvýšenej srdcovej frekvencie zlepšiť prognózu pacientov so srdcovým zlyhávaním. K ďalším novinkám patrí rozšírenie indikácií pre lieky zo skupiny tzv. antagonistov mineralokortikoidného receptora, ako aj používania tzv. srdcových strojčekov (kardiostimulátorov), ale aj definovanie indikácií pre použitie dlhodobých mechanických pumpovacích podpôr krvného obehu,” predstavil MUDr. Peter Lesný z Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca NÚSCH v Bratislave.

Srdcové zlyhávanie je choroba, ktorej výskyt má už dnes charakter epidémie a podľa prognóz bude rásť aj v nasledujúcich desaťročiach. O to viac by sa mali pacienti usilovať správnym životným štýlom predchádzať akémukoľvek ochoreniu srdca.


Máte vy alebo vaši blízki skúsenosti so srdcovým zlyhávaním? Podeľte sa o ne s ostatnými čitateľmi v diskusii.

Zdroj: sxc.hu, sxc.hu, Viola
Odporúčame