Omdlievajúca koza

Stačí, že sa dostane na trávu  

Stačí, že sa dostane na trávu

 

Odporúčame