Predaj kaprov je obrovským problém: Živú rybu tento rok kúpite len ťažko

Čo predstavuje problém pri kúpe vianočného kapra? (Zdroj: Flickr/Martin)

Združenie Humánny pokrok poukazuje na fakt, že s predajom kapra sú spojené problémy od výlovu až po jeho usmrtenie. Vo svojej správe o trhu s rybami a podmienkach predaja živých kaprov informovalo na sociálnych sieťach.

Podvýživa, zranenia aj stres

Prvým problémom je vyhladovanie rýb. Hladovka, ktorú kapry podstupujú, má za následok úbytok na váhe i na mäse. „Kapor je tak oproti svojej prirodzenej váhe podvyživený. Pri nakupovaní živého kapra nakoniec kupujúci platia za menej mäsa v horšej kvalite,“ tvrdí združenie. Kapry hladujú z jednoduchého dôvodu – je potrebné zníženie ich hmotnosti, aby boli vhodné na prenos domov.

Združenie poukazuje na siete a podberáky. Používanie podberákov spôsobuje kaprom stres a poškodzuje ich sliz na koži, čím sa môžu vo výsledku poraniť. Vo väčšine prípadov držia kapry v kadiach alebo v podobných veľkých nádobách, v ktorých dochádza k vyčerpaniu kyslíka, čím môžu kapry zahynúť. Keď predajcovia manipulujú so sieťami, často manipulujú s rybami a narážajú do nich pri naberaní.

Neodborná manipulácia 

Pri opakovanej manipulácii s rybami a nástrojmi dochádza k zmenám teploty prostredia, v ktorom sa kapry nachádzajú, čo im spôsobuje teplotný šok a ďalší stres. V súčasnosti predaj poskytuje možnosť usmrtenia kapra na mieste kúpy. Predajcovia však na to nemajú špecializáciu. „V našej legislatíve však neexistuje žiadna právna požiadavka, aby predajcovia boli odborne spôsobilí na usmrcovanie živých rýb,“ uviedol Humánny pokrok.

„Prúd vody je v týchto priestoroch často nedostatočný, čo spôsobí kyslosť vody a pôsobí tak nebezpečne na ryby. Posledným neprirodzeným a negatívnym faktorom je nedostatočná hĺbka týchto nádob, pretože kapry prirodzene žijú na dne vôd,“ priblížilo. Pri prevoze kaprov dochádza k zvýšeniu stresu u rýb, a to nielen z jazera do obchodov, ale aj v plastovej taške, keď ich kúpite v obchode. Takýto prevoz im môže spôsobiť zranenia až smrť udusením či vyčerpaním.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Za vianočnou atmosférou na sever Čiech: Liberecký kraj je plný čarovných zážitkov

Nehumánne usmrcovanie 

Nevyhovujúce podmienky a stres zažíva kapor aj doma, keď ho uložíte do vane, nehovoriac o ďalších nebezpečenstvách, ku ktorým napríklad patrí aj nízky obsah kyslíka vo vode. Ryba vníma nielen hluk, ale aj vibrácie a striedanie svetla a tmy pri zasvietení a vypínaní svetla. Usmrtenie kapra je posledným problémovým krokom, ktorým kapry prechádzajú v dôsledku predaja živých kaprov.

„Pred usmrtením je potrebné zviera omráčiť, aby zabíjanie neprebiehalo počas plného vedomia. U rýb je to obzvlášť dôležité, pretože po prerezaní žiabier vykrvácajú až v priebehu niekoľkých minút, počas ktorých preukázateľne zažívajú obrovské utrpenie,“ poznamenali environmentalisti. Ani zákazníci sa pri kúpe kapra nijako nepreukazujú, či majú odborné znalosti v oblasti rýchleho a efektívneho omráčenia a usmrtenia rýb.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame