Psie misky v domácnosti: To, či ich správne umyjete, môže vo veľkej miere ovplyvniť aj vaše zdravie!

psie misky

Dbajte o správne čistenie psích misiek (Zdroj: Freepik/smrm1977)

Misky na krmivo pre domáce zvieratá patria podľa štúdií medzi najviac kontaminované predmety v domácnosti. To, ako kŕmime našich domácich miláčikov, skladujeme ich jedlo a umývame ich misky, môže mať negatívne následky nielen na ich, ale aj na naše zdravie, a to v prípade, ak sa to nerobí správne.

Pozor na bakteriálne ochorenia

Zdravotné dopady to má nielen na zvieratá, ale aj na ľudí. Došlo totiž k viacerým prepuknutiam chorôb medzi ľuďmi po tom, ako sa dostali do styku s E.coli a salmonelou práve z kontaminovanej potravy pre psov. Ak psovi dávate surovú stravu, a pripravujete ju vo vašej kuchyni, zaobchádzajte s ňou opatrne.

Výskum pomocou neformálnych rozhovorov medzi veterinárnymi odborníkmi na výživu a majiteľmi domácich zvierat ukázal, že „pokiaľ ide o našich domácich miláčikov, všetci máme iné postupy pri skladovaní krmiva a iné hygienické postupy,“ povedala Emily Luisana, spoluautorka štúdie a veterinárna odborníčka na výživu zvierat.

Každý majiteľ má iné návyky

Vedci zistili, že 4,7 % zo 417 opýtaných majiteľov psov si bolo vedomých pokynov manipulácie s krmivom a hygienických predpisov – 43 % účastníkov skladovalo krmivo pre psov vo vzdialenosti 1,5 metra od ľudského jedla, 34 % si po kŕmení umylo ruky a 33 % pripravovalo krmivo pre psov na povrchoch určených pre ľudí. Vedci vykonali aj výtery z misiek na zistenie bakteriálnych populácií, a potom rozdelili majiteľov do troch skupín.

Skupina A sa v bežnej praxi každodenne riadila tipmi, ktoré zahŕňali viaceré hygienické návyky a bezpečné narábanie s miskami na potravu psov a samotnou potravou; Skupina B sa musela striktne riadiť všetkými radami veterinárov a taktiež striktne dodržiavať všetky stanovené predpisy pre manipuláciu s potravinami pre domáce zvieratá, a to prísnejšie, ako skupina A; skupina C nedostala žiadne pokyny, ale bolo jej povedané, kedy sa uskutoční druhý výter.

Výsledky boli zarážajúce 

Štúdia zistila, že praktiky, ktoré nasledovali skupiny A a B, viedli k významnému zníženiu kontaminácie potravín v porovnaní so skupinou C. Usmernenia pre čistenie a dezinfekciu riadu sú založené na dosiahnutí 5-násobného zníženia počtu baktérií,“ napísali autori v štúdii.

Kontaminácia misiek v skupine C sa po vyhodnotení výterov zvýšila. Žiadny z majiteľov v skupine C neumyl misky svojich psov počas konania experimentu v čase ôsmich dní, odkedy autori odobrali prvú bakteriálnu vzorku, „hoci boli informovaní o tom, že existujú hygienické usmernenia a výter sa odoberie znova,“ povedala Luisana, „to ukazuje, že informovanosť o aktuálnych odporúčaniach sama o sebe nestačí,“ dodala.

Ako znížiť riziko kontaminácie? 

Autori uviedli, že si myslia, že zvýšená informovanosť je obzvlášť dôležitá pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú ľudia s oslabenou imunitou. Podľa štúdií publikovaných za posledných 15 rokov sa misky na krmivo pre domáce zvieratá umiestnili medzi najviac kontaminované predmety v domácnosti; niekedy majú dokonca podobný počet baktérií, ako záchody.

Avšak 20 % ľudí zo skupín A a B v súčasnej štúdii uviedlo, že pravdepodobne budú dodržiavať hygienické pokyny dlhodobo, a ešte menej – 8 % – uviedlo, že pravdepodobne budú dodržiavať všetky dané, a teda striktné pokyny. Spoločnosti vyrábajúce krmivo pre domáce zvieratá, ktoré študujú svoje potraviny v laboratórnych podmienkach aj v domácnostiach, potom dávajú odporúčania na skladovanie a manipuláciu s krmivom. Podľa odborníčky je vhodné tieto odporúčania nasledovať.

Sú potrebné ďalšie štúdie, no veterinárka povedala, že dúfa, že majitelia domácich zvierat a veterinári využijú výsledky tejto štúdie na lepšiu informovanosť a hlavne zvýšenie povedomia o vplyve hygieny, ktorá sa týka psích misiek. Vonkoncom aj od toho závisí šťastie a najmä zdravie domácich zvierat, ľudí s oslabenou imunitou a v neposlednom rade aj šírenie chorôb prenosných zo zvierat na človeka.Zdroj: cnn.com, plnielanu.sk
Odporúčame