Rozpad manželstva po odchode detí: Môže hroziť aj vám?

Rodičia

freedigitalphotos.net

V súčasnosti sa pomerne častokrát stáva, že keď sa deti osamostatnia a odídu z rodičovského príbytku, v manželstve rodičov nastane odrazu kríza. A nie je výnimkou, že skončí aj rozvodom. Zväčša však nejde o situáciu, ktorá nastáva náhle a bez náznaku. Ako predísť problému v manželstve po odchode detí radí psychológ PhDr. František Skokan.

Roky spoločného stereotypu a starostlivosti o deti, sa jedného dňa skončia. Niektoré páry si ale vzniknutú dieru v zabehnutom kolotoči nevedia nijako vyplniť a tá sa medzi nimi zo dňa na deň zväčšuje. Túto situáciu nazývame aj syndróm prázdneho hniezda.

„Symbolicky ide akoby o vyletenie vtáčeniec z hniezda, kedy sa každé uberá svojim smerom. Syndróm prázdneho hniezda nastáva hlavne preto, že rodičia svoj život a existenciu zamerajú na starostlivosť o deti a nemyslia aj sami na seba a na svoj vzájomný vzťah,“ vysvetľuje psychológ, PhDr. František Skokan, zo žilinskej ambulancie klinickej psychológie Fesko (www.fesko.sk), pričom na ilustráciu opisuje aj opačný prípad: „Opakom tejto situácie býva tzv. “mama hotel“, kedy deti nie a nie odísť od rodičov a začať fungovať ako samostatné nezávislé osoby. V Čechách majú k tomu takú riekanku: „Dokud mama funí, budem bydlet u ní.“


Mohlo by vás zaujať: Najčastejšie dôvody rozvodu po päťdesiatke: Toto sú oni


Nezabúdajte na svoju polovičku

Manželia by podľa odborníka nemali zabudnúť, že ich vzťah vznikol z náklonnosti jedného k druhému a toto by preto malo byť určitým mottom celého spolunažívania. „Pekne o tomto píše Chalíl Džibrán vo svojom diele Prorok, kde hovorí, že deti už v podstate ako prídu do rodiny, sú na ceste od rodiny a rodičia by ich nemali nasilu zdržiavať, neprivlastňovať si ich. Problémom môže byť, že im príliš venujú pozornosť, nevedú ich k samostatnosti a zabúdajú na to, že deti odídu, no oni dvaja v tom vzťahu zostávajú,“ uvádza psychológ. Dodáva, že často sú problémy aj výsledok zotrvávania v manželskom zväzku len kvôli verejnej mienke. No keď sa už pominie objekt spoločnej zodpovednosti, teda deti odídu z domu, partneri už spolu nevedia fungovať, lebo ich už vlastne nič nespája.

Pomáhajte si navzájom

Môže sa stať, že nepríjemnými pocitmi môže začať trpieť iba jeden z partnerov. Vtedy je podľa PhDr. Františka Skokana dôležité o situácii spolu hovoriť. Vhodné je hľadať určitý program, ktorý by bol len pre rodičov a nezapájať sa do fungovania rodiny len jej zabezpečovaním po finančnej stránke. Treba sa sústrediť aj na svoju polovičku a nevenovať všetku lásku a pozornosť deťom.  Znamená to teda, že partneri by sa mali spolupodieľať na každej aktivite súvisiacej s fungovaním rodiny a nevnímať len svoju ženskú, či mužskú rolu.

Nezabúdajte na seba

Každá matka je podľa psychológa zároveň ženou a manželkou a každý otec je zároveň mužom a manželom. Na tieto svoje role by v partnerskom zväzku a v rodine ako takej určite nemali zabúdať. „Partneri si neuvedomujú, že príchodom detí do rodiny nastáva zmena rolí, ktoré zastávajú. Mení sa časová náplň spoločného bytia, teda matka je väčšinou s dieťaťom, otec v zamestnaní a ostáva im veľmi málo času jeden pre druhého. Ak aj túto možnosť majú, tak ju veľmi nevyužívajú,“ podáva vysvetlenie PhDr. Skokan, podľa ktorého je tiež dôležité, aby rodičia nezačali medzi sebou súťažiť, kto sa viac venuje deťom a rodine. Dôsledkom toho sa potom stáva, že jeden alebo druhý sa cíti ako keby v tieni a začína uvažovať o odchode z rodiny.


Mohlo by vás zaujať: Mladí sa chcú brať: Ale kto to celé zaplatí?


Partner nie je dieťa

 „Manželkám odporúčam, aby medzi deti nezaradili aj svojho partnera, pretože sa potom tak začne aj správať a bude chcieť vyletieť z hniezda, ako deti. Nemali by na seba zabúdať a aj napriek tomu, že majú výrazne viac povinností v rodine, mali by sa o ne podeliť s partnerom a niektoré zodpovednosti na neho aj preniesť. Otec ako rodič má rovnaké práva, aj povinnosti. Čo sa týka mužov, tam by som poradil, aby sa nehrali na prílišných chlapov a bez problémov sa zapájali do fungovania rodiny a pomáhali manželkám pri výchove detí,“ hovorí PhDr. František Skokan, ktorý tiež dodáva, že obaja partneri by si mali vždy nájsť čas pre seba a pre svoje záujmy a ísť niekde sami dvaja bez toho, aby mali výčitky, že nie sú s deťmi a teda nie sú dobrí rodičia.

Ktoré páry majú vyššie riziko?

Niektoré páry sú na tento syndróm podľa odborníka náchylnejšie ako ostatné. „Sú to páry, u ktorých obidvom partnerom chýba určitá tolerancia a chuť rozvíjať nové rodinné tradície. Isteže aj tie páry, ktoré vstupujú do manželstva z dôvodu tehotenstva partnerky a chýbal tam čas na bližšie poznanie sa a hľadanie svojich spoločných záujmov. Veľký význam v tom má aj prvotná rodina, teda prostredie z ktorého partneri pochádzajú,“ ozrejmuje špecialista. Ak teda jeden, či obidvaja manželia pochádzajú z neúplných či rozvedených rodín, môžu byť na syndróm prázdneho hniezda tiež náchylnejší, pretože im chýbalo vzorové správanie rodičov a v aktuálnej situácii sa nemajú o čo oprieť.


Mohlo by vás zaujať: Manželstvo bez sexu: Môže fungovať?


Ide o častý jav

Psychológ sa s týmto problémom stretáva často. „Dôležité je chcenie obidvoch partnerov zotrvať vo vzťahu. Malo by ísť o nové dvorenie, hľadanie a rozvíjanie toho, čo ich spája a čo majú spoločné. Určitá pomoc môže v tomto momente prísť aj od detí, t.j. že prázdne hniezdo zaplnia vnúčatá,“ vykladá psychológ, PhDr. Skokan a zároveň si myslí, že môže byť do istej miery pomocou, ak obaja partneri začínajú fungovať v nových rolách, teda napríklad v role starej matky a starého otca.

Poradíte si aj bez psychológa

Podľa špecialistu na otázky duše je pomoc psychológa potrebná len niekedy. „Psychológ by v podstate mal len naznačiť oblasti, v ktorých môžu svoj vzťah rozvíjať, nemôže nahradiť ich chuť fungovať spolu. Nejde možno ani o pravidelné sedenia, ale o jedno alebo dve stretnutia. Pokiaľ by tých stretnutí malo byť viac, myslím si, že by to nemalo úspešný koniec,“ radí odborník a zároveň dopĺňa, že si treba uvedomiť aj to, že ako starnete, viac sa uzatvárate do seba a hoci žijete v partnerskom vzťahu, žijete vlastne vo svojom vlastnom svete. Takto žije podľa neho veľa párov bez toho, aby pociťovali, že ich vzťah nenapĺňa.


Máte vlastné skúsenosti so syndrómom prázdneho hniezda? Napíšte v diskusii.

Zdroj: freedigitalphotos.net, freedigitalphotos.net, Nela
Odporúčame