Úprava starostlivosti o dieťa aj bez súdu: Ako ovplyvní rozvedených rodičov novoročná zmena v zákone?

hádajúci sa rodičia a dieťa

O starostlivosti o dieťa sa bude dať rozhodnúť aj mimo súdu (Zdroj: Freepik/freepik)

Rozvedení rodičia sa budú môcť na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby ich určil súd. Umožňuje to zavedenie nového inštitútu – spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Zmeny vyplývajú z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré sú účinné od 1. januára.

Základom je súhlas oboch rodičov

„Fundamentálnym základom je tu vo všeobecnosti súhlas oboch rodičov a skutočnosť, že sa vedia bez konfliktov vzájomne bez ingerencie súdu o všetkom vo veci ich dieťaťa dohodnúť,“ priblížil rezort spravodlivosti, ktorý novú legislatívu predložil.

Zamedziť sa má tomu, aby súd za každých okolností určoval, ktorému rodičovi maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a ako má rodič prispievať na výživu dieťaťa.

Rozhodnutie má byť v najlepšom záujme dieťaťa

Všetky formy osobnej starostlivosti (osobná starostlivosť jedného z rozvedených rodičov, striedavá osobná starostlivosť, spoločná osobná starostlivosť) si majú byť navzájom rovnocenné. „Pre to, ako súd rozhodne, je najpodstatnejšie to, aby bol chránený najlepší záujem dieťaťa v danom konkrétnom prípade,“ zdôraznil rezort.

Jeden sudca pre všetky konania

Nová legislatíva upravuje aj spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov.

„Náhodný výber sudcu bude zachovaný pri prvom výbere, teda v momente, keď sa práva a povinnosti maloletého dieťaťa stali prvýkrát predmetom úpravy zo strany súdu,“ spresnilo ministerstvo.

Sudca bude zároveň povinný nariadiť pojednávanie v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých. „Platná právna úprava, podľa ktorej pojednávanie netreba nariaďovať, môže nabádať sudcu k tzv. rozhodovaniu od stola bez nariadenia pojednávania,“ skonštatovalo ministerstvo spravodlivosti.

Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame