S prehľadom

Vytočiť kamión s takým nákladom potrebuje mnoho skúseností, opatrnosť a obrovský prehľad.  

Vytočiť kamión s takým nákladom potrebuje mnoho skúseností, opatrnosť a obrovský prehľad.

 

Odporúčame