Svetelno tanečná show

Spraviť choreografiu, ktorá vtiahne publikum je náročné. No spraviť ju spolu so svetelnými efektami v podobe svietiacich kostýmov je úžasné.  

Spraviť choreografiu, ktorá vtiahne publikum je náročné. No spraviť ju spolu so svetelnými efektami v podobe svietiacich kostýmov je úžasné.

 

Odporúčame