Tesnotka

Tento pán policajt mal pri strážení bezpečného odstupu na rally veľké šťastie.  

Tento pán policajt mal pri strážení bezpečného odstupu na rally veľké šťastie.

 

Odporúčame