Trenčín sa o tri roky stane Európskym hlavným mestom kultúry: Čím chce mesto zaujať turistov?

Trenčiansky hrad

Trenčín chce pretvoriť železničný most (Zdroj: sk.wikipedia.org/Peter Zelizňák)

Mestu Trenčín bol pridelený titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pre rok 2026. Už teraz chcú jeho predstavitelia začať s adaptáciou starého železničného mosta na zelený most s novými funkciami a vyčlenili na to viac ako 10 miliónov eur. Zámer na vyhlásenie verejného obstarávania projektu Fiesta most schválili poslanci na zasadnutí trenčianskeho mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v utorok.

Podľa vedúceho útvaru investícií trenčianskej radnice Jána Korieneka sa most nachádza v atraktívnej polohe na kraji historického centra. Vďaka preloženiu železnice tam vznikol veľký potenciál na rozšírenie centra pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov a turistov.

„Revitalizovaný most môže byť významnou pridanou hodnotou aj pre cestovný ruch, okrem iného spája dve významné, v súčasnosti realizované či pripravované nadregionálne cyklotrasy – Vážsku cyklomagistrálu na ľavom brehu a cyklotrasu Po stopách histórie (prepojenie Trenčína s Moravou) na pravom brehu,“ uviedol Korienek.

Keďže bol mestu Trenčín pridelený titul EHMK 2026, je nevyhnutné rýchlo a výrazne adaptovať most na nové funkcie patriace k centru krajského mesta. Dôležitú funkciu predstavuje práve zapojenie mosta ako výrazného elementu do života a programu v rámci EHMK2026. K tomu je potrebné zrealizovať päť objektov služieb s prináležiacimi terasami.

Ako Korienek podotkol, je zároveň potrebné napojiť most na priľahlé pešie a cyklistické komunikácie na oboch brehoch, dopravné napojenie (zásobovanie, záchranné zložky) na Ulici Ľudovíta Stárka a na cestu vedúcu od krytej plavárne k lodenici, prepojenie hrádze na ľavom brehu. Nevyhnutná je tiež celková revitalizácia priestoru pod mostom na relax a oddych.

Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame