Slovensko

Slovensko je vnútrozemský štát ležiaci v strednej Európe. Náš rodný kraj je vo svete známy vďaka Tatrám a tiež presláveným bryndzovým haluškám.