Vianočná nálada naozaj existuje: Užívajte si ju naplno

Vianoce

thinkstockphotos.com

Na Vianoce sú vraj ľudia iní, lepší. Nie nadarmo sa používa výraz „vianočná nálada“ – podľa vedcov má totiž neurologické opodstatnenie. A ako sa vlastne prejavuje?

V mozgu existuje skutočná sieť neurónov, ktorá sa aktivuje tvárou v tvár typickým obrazom súvisiacim s oslavou narodenia Ježiša. Vyplýva to zo štúdie vedcov Kodanskej univerzity, ktorú zverejnil časopis British Medical Journal (BMJ). Ten je povestný tým, že pri príležitosti Vianoc prináša informácie o trochu svojráznych, avšak z vedeckého hľadiska korektných výskumoch.

Ako výskum prebiehal?

Štúdia bola uskutočnená za pomoci funkčnej magnetickej rezonancie. Zúčastnilo sa jej 20 dobrovoľníkov, ktorým bol predložený dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť, či ide o osoby zvyknuté sláviť Vianoce. Vedci potom vytvorili dve skupiny po desať osôb, z ktorých jedna zahŕňala ľudí zvyknutých Vianoce sláviť a druhá tých, ktorí ich neoslavujú. V prvej skupine boli Dáni a v druhej ľudia pochádzajúci z krajín ako je Turecko, India, Pakistan alebo Irak.

Obom skupinám dali vedci zhliadnuť fotografie a na mnohých z nich boli vianočné témy. Vedci tak mohli zisťovať existenciu neurofyziologickej reakcie, ktorá sa ale prejavovala len u osôb patriacich k skupine ľudí zvyknutých sláviť Vianoce a ktorá sa odrážala v špecifických zónach mozgu. Ide o skutočnú vianočnú neurónovú sieť, ktorá zahŕňa senzomotorickú kôru, premotorickú kôrovú oblasť a primárnu motorickú kôru, lobulus parietalis inferior a superior, čo sú mozgová oblasť situovaná blízko vrcholku temenného laloku a kôrová oblasť v strednej časti temenného laloku.


Mohlo by vás zaujať: Kráska menom vianočná ruža: Ako s ňou zaobchádzať, aby jej nádhera nepovädla?


O čo vlastne ide?

,,Pravý i ľavý lubulus parietalis hrajú rozhodujúcu úlohu v tom, ako je daná osoba náchylná k duchovným otázkam, uviedli vedci pod vedením neurológa Andersa Haugaarda z Fakulty zdravia a lekárskych vied v Kodani. ,,Premotorická kôrová oblasť je dôležitá v tom, ako spoluprežívame emócie s ďalšími osobami a stimuluje zrkadlovú reakciu a imitáciu fyzického stavu druhých.

Aké pocity spájame s Vianocami?

Duch Vianoc sa prejavuje súborom pocitov ako je spiritualita, radosť, nostalgia, ale aj potešenie zo spoločného stolovania pri dobrom jedle. Vedci si sú samozrejme vedomí napoly žartovného charakteru svojej štúdie a predvídajú kritiku zo strany kolegov psychológov a neurológov, ktorí sú zjavne menej náchylní prežívať radosť z Vianoc. Dánski vedci podozrievajú tieto osoby, že trpia syndrómom bah humbug„, čo je istý druh získanej neschopnosti prežívať Vianoce citovo. ,,Miliónom ľudí chýba vianočné duchovno, tento jav pozorujeme mnoho rokov,uviedli vedci.


Ako prežívate Vianoce vy? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Zora, ČTK, Corriere della Sera
Odporúčame