Zdravý chorý: Kto je vlastne hypochonder a ako sa lieči?

Lekár

thinkstockphotos.com

Pocity, že sa vo vašom tele niečo deje, nemusia vždy znamenať, že tomu tak skutočne je. Ak ale čierne myšlienky premôžu realitu a vy začnete mať skutočný strach z toho, že máte, alebo dostanete vážnu chorobu, zrejme vás premohla psychická choroba menom hypochondria. Vedeli ste o tom, že za ňou stojí priveľa stresu? Ako spoznať hypochondra a pomôcť mu a ako naopak pomôcť sám sebe?

Hypochondria ústi zo stresu

Táto diagnóza sa zaraďuje medzi somatoformné poruchy, ktoré sprevádzajú telesné symptómy bez organickej príčiny. MUDr. Beáta Gašparová, ambulantný a konziliárny psychiater Nemocnice Zvolen a.s., člena skupiny AGEL, hovorí, že celkovo je zaradená medzi neurózy, teda poruchy vyvolané stresom. Podľa odborníčky sa hypochondria prejavuje prítomnosťou rôznych telesných ťažkostí, ku ktorým patrí aj dlhodobý strach a obavy človeka, že dostane ťažkú telesnú chorobu alebo že ju už má.

Na vine môžu byť aj zážitky z detstva

Rizikové faktory pre vznik hypochondrie sú podľa špecialistky MUDr. Gašparovej nasledovné:

  • genetická predispozícia
  • biologické faktory (zmeny fyziologických funkcií, zníženie schopnosti fyziologickej adaptácie, zmena vnímania tela a funkcií po ťažkých chorobách a úrazoch, globálne nepríjemné telesné pocity)
  • zážitky z detstva (strata blízkej osoby v detstve, zanedbávanie rodičmi, vážna choroba u členov rodiny, telesné a sexuálne zneužívanie)
  • iné stresujúce a traumatické zážitky v dospelosti
  • predisponujúce osobnostné črty, tzv. somatosenzorická amplifikácia (náchylnosť k prežívaniu telesných pocitov ako intenzívnych, škodlivých a obmedzujúcich a k ich interpretácii nie ako normálnych fyziologických reakcií, ale patologických)
  • dysfunkčné kognície (nerealistické predstavy o fungovaní tela, o fyziologických súvislostiach, prehnané požiadavky na súčasnú medicínu, minimálny náhľad na súvislosti medzi fyzickými a psychickými funkciami)
  • sociálne faktory (rola pacienta, potreba terapie a starostlivosti, finančné výhody)

Mohlo by vás zaujať: Liečba silou viery: Pri akých ochoreniach môže pomôcť placebo?


Hypochonder sa neustále sleduje

„Človek trpiaci hypochondriou má nadmerné obavy o svoj zdravotný stav a je presvedčený o prítomnosti telesnej choroby, alebo sa neustále zaoberá predpokladaným znetvorením, alebo deformitou. Nutná je podmienka trvania aspoň 6 mesiacov,“ vysvetľuje MUDr. Beáta Gašparová. Hypochonder má podľa nej tiež narušené bežné fungovanie, nakoľko neustále vyhľadáva liečbu a rozličné vyšetrenia, pričom odmieta lekárske závery o nenájdení choroby. V povedomí väčšiny ľudí sú hypochondri spätí práve s častými návštevami u lekára. Nie vždy tomu ale musí byť tak. Niektorí hypochondri sa môžu dokonca správať presne naopak a vyšetreniam sa vyhýbať, pričom seba a iných neustále utvrdzujú vo svojej vážnej diagnóze.

Pomôžu antidepresíva a sedatíva

Liečba je zameraná na zníženie úzkostného stavu a tým aj sprevádzajúcich príznakov. „Využíva sa psychoterapia, najlepšie kognitívne-behaviorálna psychoterapia, emočný tréning, komunikačné cvičenia, redukcia stresu,“ upresňuje odborníčka. Lekárka dodáva, že ako súčasť liečby sa na uspokojenie pacienta využívajú aj pravidelné lekárske kontroly. Vyzdvihuje pritom nutnosť liečby hypochondra. Podobné psychické problémy sa môžu prejaviť u ľudí v rôznom veku, najmä v závislosti od rizikových faktorov.


Mohlo by vás zaujať: Neustála únava je daň za rýchle životné tempo: Konajte, kým nie je neskoro


Hypochondria vs. karcinofóbia

Karcinofóbia je strach z toho, že máme, alebo ochorieme na rakovinu, bez toho, aby bola táto diagnóza u daného človeka potvrdená lekárom. „Ide o konkrétny typ nozofóbie, ktorá sa prejavuje zvýšeným sebapozorovaním, úzkosťou, rôznymi telesnými pocitmi vnímanými ako chorobnými. Pri karcinofóbii je častejšie vyhýbanie sa vyšetreniam ako ich vyhľadávanie, pričom úlohu zohráva veľký strach, že potvrdia diagnózu rakoviny. Typické je pretrvávanie ťažkostí alebo strachu z rakoviny aj napriek negatívnym lekárskym záverom,“ objasňuje MUDr. Beáta Gašparová.

Liečba je rovnaká ako u hypochondrie

Špecialistka hovorí, že osobne vo svojej praxi nezaznamenala väčšie množstvo prípadov s karcinofóbiou. „Možno viac ľudí vysloví obavu z rakoviny pri rôznych somatických ťažkostiach, ale je to skôr prirodzené v súčasnej dobe, kedy je asi karcinogénnych ochorení diagnostikovaných viac ako v minulosti, čo spôsobila jednak terajšia stresová doba, stravovanie, sedavý spôsob života, ale tiež viac možností diagnostiky,“ upresňuje špecialistka zo zvolenskej nemocnice.


Máte skúsenosti s hypochondriou? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Oliver
Odporúčame