Zvyky emocionálne inteligentných ľudí: Poznáte ich?

Partneri

thinkstockphotos.com

O kvalite nášho života i dosiahnutých úspechoch v pracovnej oblasti rozhoduje aj úroveň emocionálnej inteligencie. Ľudia, ktorí disponujú vysokou emočnou inteligenciou, dokážu napríklad dobre zvládať svoje pocity, reagovať aj na vyhrotenú situáciu vhodným spôsobom, majú schopnosť viesť ľudí alebo disponujú dobrými komunikačnými zručnosťami. Ak by sme chceli porovnať IQ a EQ, potom IQ je o myslení, logickom rozhodovaní, vzdelaní či zhromažďovaní faktov. EQ však zahŕňa aj srdečnosť, cítenie, rozhodovanie metódou pokus či omyl a hľadanie nových ideí.

Podľa odborníkov má úroveň emocionálnej inteligencie vplyv nielen na kvalitu osobného, ale aj pracovného života. Dobrou správou je, že na EQ môže človek pracovať napríklad tak, že si osvojí niekoľko zvykov, ktoré robia emocionálne inteligentní ľudia. Ktoré sú to?

Vedia oddeliť emócie  a rácio

Ľudia, ktorí majú vysokú úroveň EQ, sú si dobre vedomí svojich silných a slabých stránok. Dokážu sa na seba pozrieť realisticky, to znamená, že pri tvorbe tohto hodnotenia je na prvom mieste myslenie a až na druhom pocity. Tento racionálny princíp hodnotenia používajú nielen vo vzťahu k sebe, ale i k ostatným, čo im pomáha riešiť aj stresové situácie s rozumom, bez zbytočných emócií.  Prejavuje sa to napríklad tak, že netrpia záchvatmi hnevu či hysterickými výlevmi, nekonajú impulzívne, nerobia unáhlené a nezodpovedné rozhodnutia, teda aj v náročných situáciách zostanú pokojní a „s čistou hlavou“, čo im umožní plne sa sústrediť na vyriešenie problému.

Všímajú si ľudí, ktorí sú okolo

Emocionálna inteligencia je aj o skutočnom záujme o druhých ľudí. Ľudia s vysokou úrovňou EQ sa snažia druhých počúvať, poskytnúť im priestor a vžiť sa do ich pocitov. Vyhýbajú sa stereotypom a robeniu rýchlych záverov vo vzťahu k druhým, sú veľkorysí a zhovievaví. S informáciami, ktoré získajú, nakladajú uvážene.


Mohlo by vás zaujať: Trápia vás depresie či úzkosti? Zrejme ste inteligentnejší ako tí spokojní


Neboja sa pýtať a učiť sa od druhých

Emocionálne inteligentní ľudia sa neboja spýtať na všetko, čo ich zaujíma, teda zbierajú informácie, ktoré im môžu potom pomôcť v dosahovaní cieľov. Platí to hlavne pre pracovnú oblasť. Týchto ľudí vystihuje aj označenie veční študenti, pretože učenie sa od druhých – lepších považujú za prirodzené a prospešné.

Nechýba im motivácia

Ľudia s vysokým EQ majú neustále nové vízie, ciele, neboja sa výziev. Samozrejme, nechýba im motivácia, ktorá ich spravidla do cieľa dovedie, aj keď to nemusí byť hneď. Do práce sa púšťajú s nadšením, sú optimistickí a nedajú sa odradiť neúspechmi. Vedia, že cesta k úspechu je vždy kľukatá a prekážky sú súčasťou života.


Mohlo by vás zaujať: Aký pán taký pes: Labrador prezrádza vašu zásadovosť, teriér nevyrovnanosť


Majú správne nastavené hranice

Emocionálne inteligentní ľudia si vedia nastaviť hranice tak, aby vzťahy k druhým boli zdravé a šťastné, vedia oddeliť pracovný život od osobného. Konkrétnu situáciu vedia „prečítať“ a následne reagovať zodpovedajúcim spôsobom. Tiež sa neboja povedať nie a úlohy delegovať na ostatných členov rodiny či pracovného kolektívu.

Ak nie sú psychicky fit, nerobia dôležité rozhodnutia

Každý z nás sa dostane do obdobia, keď je fyzicky či psychicky vyčerpaný, plný úzkosti či pochybností. Tí, ktorí sú emocionálne inteligentní, vedia, že tieto obdobia sú prirodzenou súčasťou života a nerobia v nich dôležité rozhodnutia. Sú si vedomí toho, že by sa nemuseli rozhodnúť správne, a preto rozhodovanie odložia na vhodnejší čas. 


Myslíte si, že patríte medzi emocionálne inteligentných ľudí? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Mimi
Odporúčame