Chcete lepšiu prácu? S našimi tipmi napíšete skvelý motivačný list a máte ju vo vrecku

Motivačný list ako napísať

Motivačný list si dobre premyslite, zamestnávateľovi o vás veľa prezradí (Zdroj: GettyImages)

Prvým krokom pre získanie vysnívanej práce je napísať kvalitný životopis. Ak chcete potenciálneho zamestnávateľa presvedčiť o tom, že vy ste ten správny človek pre danú pozíciu, ďalším krokom je zostaviť zaujímavý motivačný list.

Je motivačný list vôbec potrebný?

Pri hľadaní práce sa už dnes vníma životopis ako samozrejmosť. Pomocou jednoduchej šablóny na vytvorenie životopisu to zvládnete za pár minút. S motivačným listom sa však nenamáha každý, hlavne nie s tým osobným. Možno si myslíte, že nejaký kus papiera s osobnými údajmi nie je vôbec dôležitý. Dôraz na motivačný list sa v spoločnostiach líši. Niektoré ho požadujú ako súčasť podkladov pre zaradenie do výberového konania, iné ho nevyžadujú.

V praxi je potrebný najmä pri kreatívnych, administratívnych a manažérskych pozíciách. Odporúča sa posielať ho v prípade, že je podmienkou pre zaradenie do výberového procesu, pri zmene kariéry, odboru, alebo ak chcete zaujať, odlíšiť sa a vyzdvihnúť svoje prednosti. Modernému zamestnávateľovi základné informácie zo životopisu často nestačia. Zaujíma sa o motiváciu, špecifický prístup a osobnosť budúceho zamestnanca.

Príležitosť zaujať a odlíšiť sa

Hlavnou úlohou motivačného listu, podobne ako životopisu, je zaujať potenciálneho zamestnávateľa, pomôcť vám dostať sa do užšieho výberu, prípadne priamo získať pracovné miesto. Na rozdiel od stručného vypísania faktov v životopise však s motivačným listom môžete zaujať komplexne – ako výnimočná osoba so špecifickými skúsenosťami, túžbami či záujmami.

Zásadným rozdielom je uhol pohľadu na informácie v týchto dokumentoch. V životopise napríklad predstavíte svoje vzdelanie a skúsenosti, v motivačnom liste uvediete, ako ich dokážete využiť na konkrétnej pozícii. Životopis popisuje skôr vašu minulosť, motivačný list ponúka príležitosť zaujať vašou osobnosťou a ambíciami, ako môžete prispieť k výsledkom tímu v budúcnosti. Základom je neprepisovať informácie zo životopisu, ale doplniť ich o nové, zaujímavé fakty. Ide o skvelú príležitosť odlíšiť sa od ostatných uchádzačov.

Ako na to?

Pri tvorbe motivačného listu neplatia univerzálne pravidlá ako napríklad pri výpovedi z pracovného pomeru. Neodporúča sa držať striktne nejakej šablóny. Napriek tomu je vhodné dodržiavať určitú postupnosť, štruktúru, ako je oslovenie, úvod, jadro a záverečný pozdrav.

Základná obsahová štruktúra motivačného listu pozostáva z 3 odstavcov. V prvom by ste mali uviesť dôvod, prečo chcete na danej pozícii pracovať. Druhý odstavec je určený popisu vašich pracovných skúseností a úspechov, ktoré môžete podporiť konkrétnymi výsledkami, ďalej silným a slabým stránkam. Tretí odstavec ponúka priestor pre vaše schopnosti a zručnosti, relevantné pre danú pozíciu. Tie môžu potenciálneho zamestnávateľa presvedčiť o tom, že ste ideálnym kandidátom.


Mohlo by vás zaujať: Ako napísať dobrý životopis? Ak chcete vysnívanú prácu, toto rozhodne nerobte!


1. Hlavička

Každý kvalitne spracovaný motivačný list obsahuje hlavičku dokumentu, aby bol kontakt viditeľný a rýchlo dohľadateľný. Uvádza sa v nej vaše meno, adresa, kontaktný e-mail, telefónne číslo, prípadne odkaz na váš profil na LinkedIn. Za hlavičkou nasledujú kontaktné údaje adresáta, miesto a dátum odoslania.

2. Oslovenie

Ak sa v pracovnej ponuke, na ktorú reagujete, uvádza meno kontaktnej osoby, list adresujte danej osobe. Ak nie, použite všeobecnú formuláciu „Vážená pani/Vážený pán“.

3. Úvod

V úvode je potrebné napísať, na akú pracovnú ponuku reagujete, portál alebo zdroj, kde ste na ňu natrafili. Napríklad „Na základe Vášho inzerátu na portáli xy, zverejneného dňa… sa uchádzam o pracovnú pozíciu xy.“ Niektoré spoločnosti hľadajú zamestnancov na viacero pracovných miest naraz a používajú pritom viac zdrojov. Uvedením týchto podstatných informácií predídete nedorozumeniam.

4. Motivácia

Po úvode prichádza na rad predstavenie vášho záujmu. Naštudujte si, čo je cieľom spoločnosti, pozrite si jej webové stránky. Dajte najavo váš úprimný záujem. Vyjadrite sa, čím vás pracovná ponuka oslovila, prečo ste vhodným kandidátom na danú pozíciu a čím sa líšite od iných uchádzačov. Popíšte výstižne, no pútavo svoje schopnosti a dosiahnuté úspechy.

5. Relevantnosť

Každá pracovná ponuka je špecifická, preto je potrebné prispôsobiť jej obsah motivačného listu. Ten by mal obsahovať iba informácie, ktoré sú dôležité pre výkon danej pozície. Aké kritériá považuje zamestnávateľ za kľúčové vyčítate zo zverejnenej ponuky práce, ale napovedať vám môže aj náplň práce.

6. Úprimnosť

Všetci máme svoje silné a slabé stránky. Neváhajte sa pochváliť vašimi úspechmi a skúsenosťami, a naopak, nebojte sa priznať, že niečo neviete. Potenciálneho zamestnávateľa len ubezpečíte o tom, že nič neprikrášľujete a môže vám veriť. Vždy nezáleží na tom, aké vlastnosti a schopnosti máte, ale na tom, ako s nimi narábate: či prehlbujete tie dobré a zdokonaľujete tie menej žiadané. Určite sa zbytočne nepodceňujte – ide predsa o to, aby ste druhú stranu presvedčili o vašich kvalitách.

7. Osobné stretnutie

Záujem o osobné stretnutie je ideálna informácia vhodná na záver motivačného listu. Môžete použiť formulácie typu: „…o uvedených skutočnostiach Vás rád/rada presvedčím na osobnom stretnutí vo Vám vyhovujúcom termíne“ alebo „…pokiaľ Vás moja reakcia oslovila, rád/rada doplním ďalšie informácie počas prijímacieho konania.“ Zároveň nezabudnite poskytnúť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak ste spoločnosť zaujali, ale na danú pozíciu nie ste vhodným kandidátom, môžu vás kontaktovať v budúcnosti. Ak posielate motivačný list e-mailom, nie je potrebné ho podpisovať. Alternatívou je elektronický podpis.

Na čo si dať pri písaní pozor?

  • Gramatické, pravopisné a štylistické chyby: ak si nie ste istí bezchybnosťou textu, dajte ho skontrolovať niekomu, kto sa v tom vyzná. Je to určite lepšie riešenie ako vyradenie z výberového konania kvôli vašej nedôslednosti či nepozornosti.
  • Neprehľadnosť textu: dbajte na dôkladnú štrukturalizáciu, vďaka ktorej bude text ľahko čitateľný. Záleží len na vás, čo sa vo vašom motivačnom liste rozhodnete uviesť a čo nie. Mali by ste to však zvládnuť v rozsahu 1 normostrany (1 800 znakov vrátane medzier).
  • Neklaďte si podmienky: do motivačného listu nepatria vaše platové požiadavky ani nároky na dĺžku pracovnej doby. Dojednanie pracovných podmienok a detailov práce je súčasťou pracovného pohovoru.


Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame