Byť optimistom sa vypláca: Zaručí vám to pár rokov navyše!

šťastný pár seniorov

Chcete žiť dlhšie? Buďte optimistom, hovorí štúdia (Zdroj: Freepik/Guzov Ruslan)

Najnovšia štúdia zistila, že muži a ženy s vysokou úrovňou optimizmu mali v priemere o 11 až 15 % dlhšiu životnosť ako tí, ktorých úroveň pozitívneho myslenia bola nižšia. Optimisti s najvyšším skóre mali tiež najväčšiu šancu dožiť sa veku 85 rokov a viac. Do úvahy sa brali aj ďalšie faktory, ako napríklad socioekonomický stav, zdravotný stav, depresia, fajčenie, sociálna angažovanosť, zlá strava či konzumácia alkoholu. „Bola to prvá štúdia, ktorá skúmala vplyv optimizmu na výnimočnú dlhovekosť, ktorá je definovaná ako dožitie sa 85 a viac rokov,“ povedala Lewina Lee, vedúca autorka výskumu a odborná asistentka psychiatrie na Lekárskej fakulte Bostonskej univerzity. Štúdia bola publikovaná v časopise Zborník Národnej akadémie vied (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Oveľa dlhší život

Výsledky výskumu ukázali, že ženy s najvyššou úrovňou optimizmu mali o 1,5 vyššie šance dožiť sa 85-tich rokov alebo viac, v porovnaní s tými, ktoré mali menšie hodnoty. Čo sa opačného pohlavia týka, vysoko optimistickí muži mali o 1,7 vyššiu šancu dožiť sa tohto veku ako tí pesimistickejší.

Prečo je to tak

„Optimisticky naladení jednotlivci majú tendenciu mať ciele a sebavedomie ich dosiahnuť,“ povedala Lee. „Tieto ciele by mohli zahŕňať zdravé návyky, ktoré prispievajú k dlhšiemu životu.“

Súvislosť so zdravím

Predchádzajúci výskum okrem iného zistil priamu súvislosť medzi optimizmom a zdravšou stravou a cvičením, ako aj lepším zdravím srdca, silnejším imunitným systémom, lepšou funkciou pľúc a nižším rizikom úmrtnosti. „Optimizmus je jedným z dôležitých psychologických rozmerov, ktorý sa ukázal byť v súvislosti so zdravím,“ povedal neurológ Richard Davidson, profesor psychiatrie a riaditeľ Centra pre zdravé mysle (Center for Healthy Minds). A pridal by som ďalšie pozitívne atribúty, ako je všímavosť, súcit, láskavosť a silný zmysel života,“ dodal.Zdroj: plnielanu.sk, cnn.com
Odporúčame