Dobrý lekár je nad zlato: Ako si ho vybrať?

doktor

photl.com

Každý, kto sa stretol s neochotou zdravotníckeho personálu, vie, že nájsť odborníka, ktorý je ústretový, predstavuje niekedy hotové umenie. Do rúk lekára totiž všetci vkladáme to najcennejšie, čo v živote máme – zdravie. Nechajte si preto poradiť, na čo myslieť predtým, než dospejete k novej dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Čo hovorí zákon?

Na základe takzvanej slobodnej voľby lekára má každý pacient právo vybrať si poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa vlastného uváženia. Pod zdravotnou starostlivosťou pritom rozumieme nielen pracovné úkony, ktoré prináležia zdravotníckym pracovníkom, ale aj predpisovanie liekov či poskytovanie pomôcok a dietetických potravín. Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej podobe na minimálne nasledujúceho pol roka. Ak ste si to s vašim doterajším lekárom rozmysleli, odstúpiť od tejto dohody musíte takisto na papieri. Odstúpenie pritom nadobúda účinnosť prvým dňom nového kalendárna mesiaca.


Mohlo by vás zaujímať: Preventívne prehliadky vám môžu zachrániť život: Nezabúdajte na ne


Kedy vás môže lekár odmietnuť?

Existujú dva prípady, kedy spomínanú dohodu lekár s vami nemusí uzatvoriť. Prvý sa týka prekročenia jeho vlastného pracovného zaťaženia, čiže keď má v čakárni denne priveľa pacientov. To však neplatí v situácii, ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v obvode, ktorý mu bol určený. Druhý prípad nastáva vtedy, ak máte s lekárom taký osobný vzťah, ktorý nezaručuje objektivitu pri posudzovaní vášho zdravotného stavu.

Čo všetko si treba všímať?

Ak ste zmenili bydlisko alebo vám pri vašom súčasnom lekárovi len pretiekol pohár trpezlivosti, výber nového odborníka by ste mali dobre zvážiť. Z praktického hľadiska je nutné si vopred overiť, či dotyčný doktor má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste registrovaní. Zvážiť by ste mali tiež vzdialenosť a celkovú prístupnosť jeho ambulancie. Pri prvej návšteve si všímajte systematiku jeho práce – čas strávený v čakárni, priestory a vybavenie. V záujme ochrany vášho súkromia je nevyhnutné, aby pracovňa lekára predstavovala samostatnú miestnosť mimo pracovne zdravotnej sestry. V neposlednom rade si zistite a nechajte vytlačiť cenník za úkony, ktoré nie sú hradené poisťovňou. Rozdiely v jednotlivých ambulanciách totiž bývajú naozaj markantné.


Mohlo by vás zaujímať:Chcete žiť dlhšie? Podľa týchto zásad by sa to malo podariť


Nechajte si poradiť

To, aký prístup má vami vybraný lekár k pacientom, tak ľahko sami nezistíte. Neoceniteľné sú preto rady a odporúčania od rodiny, prípadne dobrých známych. Vo všeobecnosti sa však k dobrým lekárom radia takí, ktorí sú vybavení nielen vedomosťami, ale aj slušnosťou, trpezlivosťou, ochotou a veľkou mierou empatie. Zo skúsenosti čitateľov možno povedať, že tieto vlastnosti prevládajú už len u najmladšej generácie zdravotníckych pracovníkov. S pribúdajúcimi rokmi totiž väčšina z nich prechádza syndrómom vyhorenia, s čím súvisí najmä znechutenie z aktuálneho stavu slovenského zdravotníctva. A ten, priznajme si, nie je ani trochu ružový.

Zdroj: photl.com, photl.com, Emma
Odporúčame