Fajčenie neovplyvňuje len vás: Tento zlozvyk pri ďalších generáciách vedie k vážnym ochoreniam

fajčenie

Zlozvyk fajčenia môže mať dosah až na tretiu generáciu (Zdroj: Freepik/natalliaboroda)

Fajčenie je nesmierne škodlivý zlozvyk. Najnovšie štúdie však ukazujú, že nie je nebezpečný len pre vás. Napríklad, pravnučky mužov, ktorí fajčili cigarety, keď boli chlapcami v predpubertálnom veku, majú o niekoľko desaťročí neskôr väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať na tele nadbytočný tuk.

Objav, o ktorom vedci tvrdia, že je jednou z „prvých ľudských demonštrácií transgeneračných účinkov vystavenia životnému prostrediu počas štyroch generácií“ – naznačuje, že vystavenie predkov veciam, ako je tabakový dym, môže mať následky, ktoré pretrvávajú v rodinách nezistené po celé generácie.

Výsledky zo štúdie 90. rokov

„Ak sa tieto asociácie potvrdia v iných súboroch údajov, bude to jedna z prvých štúdií na ľuďoch s údajmi vhodnými na to, aby sme sa začali zaoberať týmito asociáciami a začali odhaľovať pôvod potenciálne dôležitých medzigeneračných vzťahov,“ hovorí epidemiologička Jean Goldingová z Bristolskej univerzity vo Veľkej Británii.

V roku 2014 Goldingová a ďalší výskumníci vyhodnotili údaje zo štúdie s pracovným názvom Deti 90. rokov. Išlo o pozorovanie tehotných žien a ich rodín. Analýza údajov z dotazníka z roku 2014 zo štúdie Deti 90. rokov odhalila, že synovia otcov, ktorí začali fajčiť pred dovŕšením 11 rokov, mali v dospievaní s väčšou pravdepodobnosťou vyšší index telesnej hmotnosti (BMI) so zvýšeným priemerným obvodom pása a tukovú hmotu celého tela.

Toto, napísala Goldingová a jej spoluautori, bolo vzácnym príkladom negenetického transgeneračného signálu zdedeného ľudským potomstvom, pričom veľa z existujúcich dôkazov o účinkoch expozície predkov pochádza zo štúdií zahŕňajúcich zvieracie modely.

Zvýšené riziko obezity

Hlbšie skúmanie získaných údajov zo spomínanej štúdie ukazuje, že tento fenomén sa rozširuje ešte viac naprieč generáciami, a to nielen od otca k synovi, ale aj od starého otca k vnučke a tiež od prastarého otca k jeho pradedovi. „Teraz dokazujeme, že ak starý otec z otcovej strany začal fajčiť pred pubertou (mladší ako 13), v porovnaní s neskorším detstvom (13–16 rokov), jeho vnučky, ale nie vnuci, mali dôkazy o nadmernej tukovej hmote v dvoch rokoch (17 a 24 rokov),“ vysvetľujú vedci vo svojom novom článku„Keď otcovia starých otcov z matkinej strany začali fajčiť pred pubertou, ich pravnučky mali nadmerný telesný tuk (vo veku 17 a 24 rokov). V tomto prípade však nešlo o pravnukov.“

Pred pubertou môže mať vystavenie chlapca určitým látkam vplyv na generácie, ktoré ho nasledujú. Jedným z dôležitých bodov z tohto zistenia sú dôsledky, ktoré má na naše chápanie zdravia ľudí v súčasnosti a ako môže byť formovaný aj na prvý pohľad neviditeľnými vplyvmi.

Máme vplyv aj na ďalšie generácie

„Jedným z dôvodov, prečo deti majú nadváhu, nemusí byť ani tak ich súčasná strava a cvičenie, ako životný štýl ich predkov alebo pretrvávanie súvisiacich faktorov v priebehu rokov.“ Výskumníci v štúdii tiež hovoria, že budeme potrebovať oveľa viac výsledkov a podobných výskumov tohto fenoménu, aby sme pochopili, čo sa v organizme skutočne deje.

Napriek tomu tvrdia, že ich štúdia ponúka prvé dôkazy svojho druhu účinkoch, ktoré ovplyvňujú ďalšie generácie. Aj napriek tomu, že momentálne ostáva stále veľkou neznámou spôsob vzniku týchto vplyvov. „Je pozoruhodné, že uvedené spojenia súvisia s obezitou; všeobecne sa uznáva, že obezita je komplexná porucha spôsobená súhrou genetiky, epigenetiky a environmentálnych faktorov,“ uzatvárajú vedci.Zdroj: plnielanu.sk, sciencealert.com
Odporúčame