Známy fyzik: Urýchľovač v CERN-e má potvrdiť fyzikálne chápanie sveta, v pláne je stavba ďalšieho

Na snímke fyzik Pavol Stríženec v sídle Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) (Zdroj: TASR)

Veľký hadrónový urýchľovač v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve má potvrdiť alebo pozmeniť fyzikálne chápanie sveta. Uviedol to fyzik Pavol Stríženec, ktorý 26 rokov pracuje v CERN-e na projekte ATLAS.

Vesmír chápeme správne

„Existuje nejaký štandardný model, v ktorý fyzici veria, že popisuje náš svet, vznik vesmíru a podobne. Naším cieľom je zo zrážok vysoko energetických protónov namerať, či je tento model v poriadku, či dáva správne predpovede, a či je naše chápanie vesmíru správne,“ vysvetlil Stríženec.

Pred desiatimi rokmi bola na urýchľovači aj na detektore projektu ATLAS potvrdená existencia Higgsovho bozónu. Ide o poslednú časticu zo štandardného modelu, ktorá nebola doteraz pozorovaná pomocou experimentov. Od toho času všetky merania potvrdzujú zaužívaný model chápania sveta.

„Na jednej strane je to fajn, pretože sme si potvrdili, že chápeme vesmír správne. Z druhej strany z astronomických pozorovaní vieme, že vo vesmíre je niečo, čo tento model nepopisuje, tzv. temná hmota a temná energia,“ skonštatoval fyzik. Temná hmota a energia podľa fyzika vo vesmíre je, ale ľudia ju nevidia. V štandardnom modeli ponímania sveta nevie byť popísaná.

V pláne sú ďalšie nákladné projekty

„Zatiaľ sa nám nedarí spraviť nejaké merania, ktoré by povedali, čo kde hľadať a kde ten model ďalej rozvíjať,“ poznamenal. Podľa slov Stríženca by mal vo švajčiarsko-francúzskom pohraničí vzniknúť nový urýchľovač, ktorého dĺžka by mala byť okolo 100 kilometrov.

„To bude úplne nový tunel. Ako je to u iných zariadení v CERN-e, tie staršie slúžia akoby predstupeň pre nové urýchľovače, lebo vždy urýchlia nové častice na vyššiu energiu,“ povedal odborník a zároveň dodal, že do prevádzky by ho mali uviesť v roku 2050.

Keďže ide o veľký projekt, financovanie členských krajín CERN-u nebude postačujúce. „Na takomto veľkom projekte budú musieť participovať vlády celého sveta. Či sa dohodnú a nájdu dostatok financií v tejto neistej budúcnosti, nie je celkom jasné, ale zatiaľ dúfame, že sa to podarí,“ uzavrel výskumník.Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame