Konečne moja veľkosť…

Celkom dobre ho vycvičili. Aspoň bo ňom nemusia upratovať.

Celkom dobre ho vycvičili. Aspoň bo ňom nemusia upratovať.

Zdroj: plnielanu.sk
Odporúčame