Nespotrebované lieky: Vieme, čo by ste s nimi mali robiť, určite ich nevyhadzujte do bežného odpadu!

nespotrebované lieky

Kupujete niektoré doplnky zbytočne? (Zdroj: Freepik/xb100)

Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL) na jednej zo svojich sociálnych sietí pripomína, čo robiť, ak máte doma nespotrebované lieky. Tie, ako je už známe, je potrebné odniesť do lekárne, kam po dátume spotreby či kvôli rôznym iným dôvodom, skutočne patria. Určite by sa nemali len tak vyhadzovať do zmesového odpadu.

Nelikvidujte ich sami

Ak vám váš lekár zmenil lieky, prípadne máte doma lieky, ktoré už neužívate a sú po dátume spotreby, nesnažte sa ich svojpomocne likvidovať. Štátny ústav na kontrolu liečiv prízvukuje, že je potrebné ich odniesť do lekárne, odkiaľ poputujú na ďalšie spracovanie a budú adekvátne odstránené. Určite ich neodporúča vyhadzovať ani splachovať.

ŠÚKL v danej súvislosti upozornil aj na finančnú záťaž spojenú s likvidáciou nadmerného množstva nevyužitých liekov, a preto odporučil nakupovať aj s ohľadom na spotrebu. Ústav ďalej dodáva, že ak nespotrebované lieky napríklad vyhodíte do bežného odpadu alebo spláchnete v toalete, hrozí, že po nahromadení preniknú do pôdy a podzemných vôd. Takto zaťažia nielen životné prostredie, ale ohrozia aj verejné zdravie občanov.

Ide aj o financie

Podľa tejto inštitúcie je, ako už bolo viackrát pripomínané, potrebné odniesť nespotrebované lieky naspäť do lekárne. Majú byť iba vo vnútornom obale, takže vôbec nevadí, ak ste náhodou od konkrétneho lieku stratili alebo vyhodili pôvodnú škatuľku. „Vonkajší obal a písomná informácia pre používateľa patria do komunálneho odpadu a môžu sa recyklovať,“ dodal ústav. Takéto nepoužité lieky sa z lekární následne zbierajú a spaľujú.

Slováci vlani odovzdali podľa údajov viac ako 155 ton nespotrebovaných liekov, čo predstavuje finančné náklady vo výške viac ako 344 tisíc eur. ŠÚKL v tejto súvislosti upozornil spotrebiteľov, že ide o záťaž aj na financie. „Nespotrebované lieky spôsobujú finančnú záťaž nielen pre verejné zdroje, ale aj pre vás, preto si vždy poriadne premyslite, koľko liekov naozaj potrebujete do zásoby. Hromadné skupovanie niektorých liekov môže viesť k výpadkom daných liekov na trhu,“ uzatvára ŠÚKL.Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame