Slovenské mesto na západe sa snaží prilákať mladých lekárov a učiteľov: Ponúkne im príspevok na bývanie

Doktorka vypisuje papiere.

Trnavská župa podporí lekárov aj učiteľov (Zdroj: Freepik/thanyakij-12)

Mladí učitelia, majstri odbornej výchovy a všeobecní lekári môžu získať od trnavskej župy príspevok na bývanie. Rozhodli o tom poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na zasadnutí v pondelok 28. júna 2021.

„Neustále sa snažíme zvyšovať kvalitu a dostupnosť vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Chceme prilákať začínajúcich učiteľov, majstrov odbornej výchovy a všeobecných lekárov do Trnavského kraja. Rozhodli sme sa zvýšiť ich motiváciu finančným benefitom vo výške do 150 eur mesačne, ktorý je určený na úhradu nákladov spojených s bývaním. Do konca roka máme na tento účel vyčlenených 50-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Z príspevku je možná úhrada nákladov spojených s bývaním vo vlastnej nehnuteľnosti alebo v nehnuteľnosti na základe zmluvy o nájme, respektíve podnájme. Môže ísť o náklady súvisiace s užívaním nehnuteľnosti (energie, vodné, stočné, a. i.) alebo splátky úveru na kúpu nehnuteľnosti.

Možnosť požiadať o príspevok majú začínajúci učitelia a majstri odbornej výchovy do piatich rokov od ukončenia štúdia, ktorí sú v pracovnom pomere so strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy. Ďalšou cieľovou skupinou sú všeobecní lekári, ktorým bola poskytnutá dotácia v rámci motivačného programu trnavskej župy na zvýšenie počtu mladých a nových všeobecných lekárov v Trnavskom kraji.

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude možné podávať od septembra tohto roka prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle trnavskej župy. Župa počíta aj s pomocou týmto cieľovým skupinám vo forme prideľovania bytov vo svojom vlastníctve alebo užívaní. Táto možnosť bude upravená v budúcnosti samostatným predpisom.

Zdroj: Tlačová správa
Odporúčame