Ste pacientom s chronickými bolesťami? Môžu vám pomôcť aj antidepresíva či iné psychofarmaká

žena trpiaca bolesťami chrbta

Psychofarmaká môžu pomôcť aj pacientom s chronickými bolesťami (Zdroj: Freepik/kirisa99)

Liečba chronických bolestí závisí od typu bolesti a v neposlednej miere aj od individuálnej charakteristiky osobnosti konkrétneho pacienta. Pomôcť pacientom, ktorí trpia chronickými bolesťami, môžu aj psychofarmaká, vrátane antidepresív. Uviedol to algeziológ nemocnice v Handlovej Miroslav Pastucha.

Lieky zapôsobia na váš nervový systém

Farmakoterapia je len jedným z pilierov liečby chronických bolestí, aj keď v liečbe bolesti dominujú analgetiká, existuje skupina liekov, tzv. koanalgetiká, ktoré môžu rozšíriť spektrum možností na ovplyvnenie bolestí. „Najčastejšie ide o psychofarmaká (antidepresíva, anxiolytiká, myorelaxanciá, antikonvulzíva), ale aj iné lieky, ktoré sú primárne určené na liečbu iných ochorení. Analgetický účinok týchto liekov sa dosahuje pôsobením na rôzne štruktúry nervového systému, ktoré sa podieľajú na modulácii a vnímaní bolesti,“ objasnil Pastucha.

Pomôžu napríklad pri bolestiach chrbtice

Týmto spôsobom sa podľa neho liečia chronické bolesti rôznej etiológie. „Štandardne sú koanalgetiká ordinované napríklad pri postherpetickej neuralgii, fantómovových bolestiach, bolestiach v oblasti chrbtice, kde príčinou býva útlak nervu alebo nervových pletení,“ dodal.

Prínosom je tiež liečba depresie či porúch spánku

Pri podávaní antidepresív v liečbe chronickej bolesti nie je primárny ich antidepresívny, ale analgetický účinok, sprostredkovaný ovplyvnením zložitých mechanizmov bolesti. „Ako pozitívny vedľajší efekt, okrem liečby bolesti, je ovplyvnenie rôznych foriem utrpenia, ktoré môžu byť súčasťou prežívania chronických bolestí, ako sú depresia, podráždenosť, plačlivosť, poruchy spánku, celkový energetický stav pacientov trpiacich na chronické bolesti,“ priblížil lekár.

Druhá strana užívania

Problémom podľa neho je, že väčšina pacientov nemá záujem užívať lieky, ktoré sa nazývajú antidepresíva, pretože oni nie sú psychicky chorí, ale majú len bolesti. „Antidepresíva a anxiolytiká sa pri liečbe bolesti nepoužívajú samostatne, dopĺňajú analgetický efekt analgetík, ktoré sú v tejto indikácii základom liečby. Nevýhodou liečby antidepresívami môže byť ich horšia tolerancia, ktorá je však zriedkavá a vo väčšine prípadov sa dá vyriešiť úpravou dávkovania,“ ozrejmil algeziológ.

Nevýhodou liečby anxiolytikami je podľa neho riziko vzniku závislosti, ktoré vzniká pri dlhšom užívaní, už po niekoľkých týždňoch. „Na tento fakt je potrebné pacientov upozorniť už pri začatí liečby, je potrebné presne dodržiavať odporúčania lekárov a lekárnikov,“ dodal.Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame