Nedelia sa financie vo vašom vzťahu rovným dielom? Prieskum ukázal, koľko Slovákov je na tom podobne

mladý pár analyzuje ich spoločné financie

So zasahovaním do finančnej samostatnosti sa stretlo 15 % Slovákov (Zdroj: Freepik/Drazen Zigic)

Takmer tretina populácie podľa prieskumu využíva spoločný účet s partnerom, respektíve vo forme účtu s disponentom. Z hľadiska spravovania rodinného rozpočtu má takýto účet svoje opodstatnenie.

Pri príležitosti mesiaca január venovanému aj prevencii v oblasti prenasledovania (stalkingu) o tom na základe svojho prieskumu informovala vedúca pre vzťahy s verejnosťou a internú komunikáciu spoločnosti 365.bank Linda Valko Gáliková. Prieskum uskutočnila od 9. do 16. decembra agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Financie často bývajú pod drobnohľadom partnera

U takmer 40 % dospelých si ich partner všíma, na čo a v akom množstve míňajú svoje peniaze. Takmer šestina ľudí priznala, že sa stretli so situáciou, keď si niečo nekúpili, pretože im to bolo partnerom vyčítané alebo zakázané.

Hranica s finančným prenasledovaním je tenká

Zasahovanie do finančnej samostatnosti môže byť následkom nezdravého finančného prenasledovania, prípadne to môže vytvoriť predpoklad na jeho vznik. Finančný stalking možno považovať za nevhodné konanie aj v prípade, že k nemu dochádza síce s partnerovým vedomím, avšak takéto správanie zasahuje a obmedzuje nakladanie s jeho osobnými peniazmi. K prenasledovaniu môže dochádzať aj kontaktovaním osoby proti jej vôli či obmedzením obvyklého spôsobu jej života.

Kľúčová je opakovaná komunikácia

Psychologička Júlia Šichmanová uviedla, že medzi partnermi je prínosné túto tému aj opakovane otvárať a obnovovať si spoločné postoje a rozhodnutia. Dodala, že je nápomocné si vzájomne ujasniť hranice finančného prenasledovania tak, aby mal každý partner naplnené očakávania.

Ak netreba, o svoje údaje sa nedeľte

Viac ako štvrtina populácie podľa prieskumu poskytuje prístupové údaje k vlastnému účtu inej osobe. Tou je najčastejšie, v pätine prípadov, partner. Poskytovanie bankových prístupových údajov a hesiel tretej strane však môže vyústiť do finančného prenasledovania.

Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame