Socha z piesku

Famózna socha z piesku, ktorú možno zhliadnuť v americkom Massachusetts

Famózna socha z piesku, ktorú možno zhliadnuť v americkom Massachusetts

Zdroj: theamazingpics.com
Odporúčame