Ste na predčasnom dôchodku? Od januára nemôžete pracovať aj poberať dôchodok

Dôchodca

SITA

Poberatelia predčasných starobných dôchodkov v roku 2013 už nebudú môcť pracovať na dohodu a zároveň poberať predčasný starobný dôchodok. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení.

Táto zmena sa bude osobitne týkať tých poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorým bol dôchodok priznaný pred 1. januárom 2013. Ak im od 1. januára 2013 vznikne povinné dôchodkové poistenie z práce na dohodu, ktorú vykonávali aj pred 1. januárom 2013, a do 28. februára 2013 nedovŕšia dôchodkový vek, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku im zanikne od výplatného termínu v marci 2013, ak výkon činnosti na základe dohody neukončia do 28. februára 2013. Títo poberatelia predčasných starobných dôchodkov sa teda musia rozhodnúť, či chcú naďalej poberať predčasný starobný dôchodok, alebo pracovať na dohodu, do 28. februára 2013.


Mohlo by vás zaujímať: Vláda rozdáva dôchodcom vianočné príspevky: Koľko nadelila vám?


Hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder uviedol: „Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku ukončí činnosť na základe dohody, zamestnávateľ je povinný podať odhlášku z dôchodkového poistenia, a to najneskôr v deň nasledujúci po jeho zániku. Zákon určuje iba konečný termín, dokedy musí zamestnávateľ podať odhlášku z dôchodkového poistenia. Nič teda nebráni tomu, aby zamestnávatelia podali odhlášku vopred, ak už vedia, že dôjde k ukončeniu dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa odporúča odhlášku z dôchodkového poistenia zaslať do polovice februára 2013, pretože v prípade jej neskoršieho zaslania existuje riziko, že poberateľ predčasného starobného dôchodku nedostane dôchodok v marci 2013 v obvyklom výplatnom termíne, ale o pár dní neskôr po dodatočnom spracovaní jeho odhlášky.“

Ak sa poberateľ predčasného starobného dôchodku rozhodne činnosť na základe dohody vykonávať aj po 28. februári 2013, túto skutočnosť Sociálnej poisťovni oznamovať nemusí. Výplata jeho predčasného starobného dôchodku bude od výplatného termínu v marci 2013 automaticky zastavená.


Mohlo by vás zaujímať: Predčasný starobný dôchodok: Kedy naň máte právo a čo všetko potrebujete


Poberateľovi predčasného starobného dôchodku, bez ohľadu na dátum jeho priznania, ktorému vznikne povinné dôchodkové poistenie najskôr od 1. januára 2013 z dôvodu uzatvorenia novej dohody, zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od najbližšieho výplatného termínu predčasného starobného dôchodku.

Po ukončení práce na dohodu (t. j. po zániku povinného dôchodkového poistenia) môže klient požiadať o uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku a zároveň jeho zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku rovnako ako iní zamestnanci.

Zdroj: SITA, SITA, TASR
Odporúčame