Viaceré stromy vplyvom sucha strácajú a zhadzujú listy: Hrozí nám trvalé poškodenie lesných porastov?

Koruna stromu v lese

Sucho neprospieva ani veľkým stromom a ani mladinám (Zdroj: Unsplash/ jan huber)

Viaceré stromy vplyvom extrémneho sucha strácajú listy a sú náchylnejšie na poškodenie. Sucho neprospieva ani mladinám. Lesy takýmto spôsobom strácajú svoje zdravie a vitalitu. Informovala o tom Marína Debnárová, hovorkyňa štátneho podniku Lesy SR.

Trpia všetky druhy drevín

„Nejde pritom iba o priaznivé podmienky na šírenie podkôrneho hmyzu a oslabenú obranyschopnosť drevín, vplyv vysokých teplôt sa začína prejavovať už aj v mladých lesných porastoch, v ktorých je možné pozorovať vädnutie listov a chradnutie,“ upozorňujú lesníci.
Problémy s teplom a suchom sú na celom Slovensku. Lesy na juhu sú na tom horšie ako severné.

Tieto nehostinné podmienky ovplyvňujú všetky druhy drevín. „Dokonca aj pionierske dreviny, ako napríklad breza, výrazne strácajú olistenie, žltnú a opadávajú ako na jeseň,“ poznamenala Debnárová. Celkový rozsah škôd budú lesníci vedieť spočítať na jar budúceho roka.

Lesy to môže poškodiť dlhodobo

„Už teraz je zrejmé, že dreviny majú menší prírastok, mení sa farebnosť listov, a napríklad aj v poraste masívu Sitno nad Banskou Štiavnicou to vyzerá ako na jeseň,“ skonštatoval, Antol Peter Chytil, technik Lesnej správy.

Problémy evidujú aj v Lesnej správe Hrušov. Jej vedúci Jozef Paulenka odhaduje, že straty z jesenného zalesňovania sa v ich lesnej správe môžu pohybovať na úrovni 90 %. „Sadenice boli na jar plné života, teraz vyzerajú, ako keby ich spálilo. Mladé lesné porasty chradnú a dospelé buky sú bez listov,“ podotkol.

Plošný a dlhotrvajúci stres môže mať na zdravotný stav lesných porastov dlhodobé účinky a škodlivé prejavy nastanú pravdepodobne aj v budúcom roku. Ďalším nepriaznivým faktorom je to, že tento rok je semenný a rodia aj veľmi mladé stromy, čo ich oslabuje. Ak nepríde ochladenie a stabilné zrážky, nastane pravdepodobne výraznejšie poškodenie lesných porastov.

Vytvorili sa aj mapy sucha

„Je dôležité si uvedomiť, že klimatická zmena so sebou prináša aj zvýšené požiadavky na odborný manažment lesných porastov. Prírode blízke hospodárenie, zadržiavanie vody v krajine a druhovo zmiešané porasty sú cestou do budúcnosti pre prírodu i spoločnosť,“ povedal generálny riaditeľ Lesov SR Ján Marhefka.

Všetky lesné správy štátneho podniku sa v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom zapojili do projektu Intersucho. Na týždennej báze hodnotia rôzne faktory, ktoré vplývajú na stabilnú existenciu lesov.

Ide napríklad o pôdnu vlhkosť, vodnú bilanciu v čase, zásobu vody v lesných porastoch, dosahy sucha na výsadbu a mladé lesné porasty vrátane krátkej týždennej charakteristiky na záver. Výsledkom pravidelného celoslovenského monitoringu sú mapy znázorňujúce aktuálny stav sucha s vplyvom na lesy.Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame