Vdovský a vdovecký dôchodok: Kto má naň nárok a kde oň požiadať?

Žena na gauči

Po úmrtí manžela či manželky nastáva pre človeka neľahké obdobie (Zdroj: GettyImages)

Po úmrtí manžela či manželky nastáva pre človeka neľahké obdobie. S cieľom zmierniť pozostalému partnerovi aspoň pokles príjmu, ktorý zvyčajne prichádza, vzniká človeku nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok. Treba oň však požiadať a spĺňať určité podmienky.

Nárok na vdovský a vdovecký dôchodok má vdova či vdovec po manželovi alebo manželke, ktorý/ktorá:

– ku dňu smrti poberal/a starobný či invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný dôchodok,
– ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok,
– ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo
– zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Pozostalému vzniká nárok na tento typ dôchodku dňom smrti partnera, uvedeným v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manželky/manžela za mŕtvu/mŕtveho.


Mohlo by vás zaujať: Vdovský a vdovecký dôchodok: Akou sumou štát pomôže po smrti manžela či manželky?


Dĺžka poberania sa môže predĺžiť

Po splnení podmienok je možnosť poberania dôchodku po dobu jedného roku. Nárok na
výplatu po uplynutí jedného roka trvá iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa niektorú z týchto
podmienok:

– stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (teda vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca či dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému manželovi či zomretej manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
– je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70%,
– vychovala/vychoval aspoň tri deti,
– dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti,
– dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Ak ovdovenej osobe po roku zanikne nárok na výplatu dôchodku, pretože nebude spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr začne niektorú z podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu pozostalostného dôchodku sa obnoví.

Pripravte si potrebné dokumenty

O tento typ dôchodku treba požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. K žiadosti je potrebné doložiť viacero dokladov. Ak však bola zomretá/ý poberateľom starobného dôchodku a už nepracovala, k žiadosti stačí predložiť len občiansky preukaz, úmrtný a sobášny list.


Mohlo by vás zaujať: Invalidní dôchodcovia nárok na starobnú penziu nestrácajú: Musia o ňu však požiadať


Druhovia sú výnimkou

Na vdovský a vdovecký dôchodok má nárok len manželka či manžel. Družke/druhovi či partnerke/partnerovi zosnulej osoby sa pozostalostný dôchodok nepriznáva. Nič na tom nemení ani fakt, že žili v spoločnej domácnosti alebo vychovávali spoločné dieťa. Rovnako na dôchodok nevzniká nárok rozvedeným manželom.

Koľko môžete očakávať

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Suma vdovského dôchodku je 60% zo sumy starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov, na ktorý mal, alebo by mal zomretý manžel nárok ku dňu smrti. Ak vdova, ktorej sa priznáva vdovský dôchodok, starobný dôchodok už poberá, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, v plnej sume sa jej bude vyplácať iba vyšší dôchodok, nižší sa vypláca v sume jednej polovice.

V prípade, že vdova už poberá invalidný dôchodok a sirotský dôchodok, prípadne sirotské dôchodky obojstranne osiroteného dieťaťa, v plnej sume sa jej bude vyplácať iba najvyšší dôchodok, ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice.


Plní elánu aj na Facebooku: Buďte v obraze a nenechajte si ujsť už žiadny zaujímavý článok

Zdroj: Plnielanu.sk

Odporúčame

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close