Vodné nádrže na Slovensku: Situácia nie je zatiaľ znepokojujúca, prečo by ste však mali šetriť vodu?

(Zdroj: Wikimedia Commons/Rauenstein)

V žiadnej z vodných nádrží nie je pre sucho znepokojujúca situácia. Vodné nádrže v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) neevidujú počas období sucha príliš veľký úbytok vody. Vodohospodári o tom informovali na sociálnej sieti.

Stavby na vode majú široké využitie

Zároveň apelovali, aby sa začalo uvažovať o budovaní ďalších nádrží, ktoré by zadržiavali vodu v krajine. Medzi ne patria napríklad aj veľké vodné stavby. Tam, kde sú na vodných tokoch vybudované vodné stavby, je možné hladinu riek pod nimi spravovať v zmysle manipulačného poriadku.

Vodné stavby slúžia prioritne (okrem protipovodňovej ochrany) na akumulovanie vody v čase prebytku a dotovanie vodných tokov pod nimi v čase nedostatku, ako je tomu teraz tak, aby bol zachovaný život v rieke a potreby všetkých užívateľov,“ uviedol SVP.

Prečo šetriť vodou? 

Vodné stavby boli prioritné vybudované na zber a navyšovanie množstva vody, protipovodňovú ochranu, priemysel, poľnohospodárstvo a rekreáciu.

Obdobie sucha bude podľa vodohospodárov stále častejšie, preto by sa mal každý obyvateľ zaoberať šetrením vody najviac, ako je to možné, preto aj napriek relatívne stabilným podmienkam vodou šetrite.Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame