Zlodej dychu útočí: Nestojí za vašimi zdravotnými problémami pľúcna hypertenzia?

Pľúcna hypertenzia

facebook.com/ClevelandClinic

Vysoký krvný tlak v cievach pľúc je podstatou ochorenia pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH). Žiaľ, laici a často aj odborníci si uvedené vzácne, ťažké a nevyliečiteľné ochorenie zamieňajú s artériovou hypertenziou (vysoký tlak), od ktorej sa však zásadne líši. Závažné a progresívne ochorenie postihuje pľúca a srdce. Charakteristickým príznakom ochorenia je modrastá farba pier, za ktorým stojí „Zlodej“ dychu. Ide o jeden z piatich druhov pľúcnej hypertenzie, ktorý sa môže vyskytnúť u kohokoľvek a v každom veku.

Na Slovensku je diagnostikovaných na PAH približne 160 pacientov, avšak predpokladá sa, že v skutočnosti trpí ochorením oveľa viac pacientov, ktorí ešte neboli diagnostikovaní, resp. boli nesprávne diagnostikovaní.

Hrozí aj zlyhanie srdca

Pľúcna artériová hypertenzia je nebezpečná choroba, pri ktorej sa nadmerne zvyšuje tlak v pľúcnych tepnách. V dôsledku zužovania, hrubnutia a tvorby drobných krvných zrazenín v pľúcach zanikajú malé pľúcne tepničky. Ak sa choroba včas neodhalí a nelieči, rýchlo sa zhoršuje a do niekoľkých rokov môže viesť k smrti v dôsledku zlyhania srdca,“ vysvetlil MUDr. Milan Luknár, odborný lekár z Centra pre PAH pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Podľa docentky MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc, FESC, primárky Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, práve nešpecifické príznaky pľúcnej artériovej hypertenzie komplikujú skutočnosť, že pacienti vôbec nie sú diagnostikovaní, alebo až príliš neskoro. Obvykle až vtedy, keď nezaberá liečba zameraná na inú chorobu a pridružia sa typické prejavy zlyhávania srdca. Opakovane podčiarkuje, že včasné a presné stanovenie diagnózy je kľúčom k správnej liečbe, ktorá dokáže spomaliť priebeh ochorenia, zlepšiť a predĺžiť život chorých.


Mohlo by vás zaujať: Ústa otvoriť, jazyk vyplaziť: Čo všetko nám jeho farba napovie o našom zdraví?


Aké sú príznaky pľúcnej hypertenzie?

  • dýchavičnosť pri akejkoľvek telesnej námahe
  • slabosť
  • nadmerná únavnosť
  • ťažké zvládanie jednoduchých a bežných každodenných úkonov ( výstup po schodoch, chôdza na krátku vzdialenosť, bežné domáce práce, neskôr aj obliekanie, obúvanie, hygiena)

Kde vám pomôžu?

Pacienti s podozrením na pľúcnu hypertenziu musia absolvovať viaceré vyšetrenia u kardiológov zamerané na zvýšený tlak v pľúcnych tepnách. Cieľom je vylúčiť ďalšie druhy pľúcnej hypertenzie a stanoviť súvislosť s inými ochoreniami. Diagnostika a liečba sa sústreďuje v centrách v Bratislave, Košiciach a od tohto roku aj v Banskej Bystrici. Problematike pľúcnej artériovej hypertenzie sa na Slovensku venujú viacerí odborníci. V novembri 2011 bolo oficiálne uznané prvé Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, ktoré má s riešením tejto problematiky v Slovenskej republike najrozsiahlejšie skúsenosti. Pod vedením Evy Goncalvesovej vykonáva Centrum komplexnú diagnostiku, bezprostrednú liečbu a dlhodobú ambulantnú starostlivosť o pacientov.

Diagnostiku sťažuje vzácny výskyt, ktorý spôsobuje, že mnohí lekári sa s touto chorobou počas svojej celoživotnej praxe vôbec nestretnú. Príznaky sa dajú ľahko zameniť s inými, bežnejšími chorobami, ako je napr. ischemická choroba srdca, chronická bronchitída či astma. Mohlo by sa zdať, že malý počet pacientov znižuje význam tejto choroby pre spoločnosť. Nízke povedomie v laickej aj odbornej verejnosti, nepredvídateľný výskyt, často mladý vek postihnutých, oneskorené stanovenie diagnózy a náročnosť liečby z nej však robia závažný problém, ktorý dokazujú viaceré osobné a rodinné tragédie,” priblížil MUDr. Milan Luknár.


Mohlo by vás zaujať: Odhaľte choroby pohľadom do zrkadla: Čo o vašom zdraví prezradí tvár?


Liečba

Ešte nedávno boli možnosti liečby veľmi obmedzené a lekári boli prakticky bezradní. Dnes je liečba pacientov na Slovensku porovnateľná s vyspelým svetom. „Ak chceme toto ochorenie účinne liečiť, musíme ho čo najskôr odhaliť. Vďaka najnovším vedeckým poznatkom odhaľujúcim molekulovú podstatu choroby sa v súčasnosti do klinickej praxe dostávajú liečebné prostriedky, ktoré dokážu cielene zasiahnuť do základných chorobných procesov. Stále síce pľúcnu artériovú hypertenziu nedokážu vyliečiť, no môžu zmierniť príznaky, spomaliť jej progresiu, predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu.  Čím skôr sa s liečbou začne, tým je šanca na lepší výsledok vyššia. Takáto liečba je však finančne, personálne, administratívne, logisticky a psychologicky náročná a vyčerpávajúca pre pacientov, ale aj ich blízkych a ošetrujúci personál,” dodal MUDr. Luknár.

Prevencia je nejasná

Príčina vzniku pľúcnej hypertenzie  vo väčšine prípadov nie je známa. Predpokladá sa, že v určitých prípadoch môže byť ochorenie dedičné. Nedá sa preto jednoznačne poradiť, ako ochoreniu predísť. Dá sa však preventívne napomôcť jej diagnostikovaniu v skoršom štádiu, ak sa u pacientov vyskytnú príznaky ochorenia.


Všetko pre zdravé telo a dušu nájdete na www.vysetrenie.sk


Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou na Slovensku

Nedostatok zrozumiteľných informácií o podstate a liečbe pacientov s pľúcnou hypertenziou vyústilo v roku 2010 k založeniu pacientskeho združenia. Jeho cieľom je podporovať predovšetkým výmenu skúseností pacientov a šíriť  povedomie o pľúcnej hypertenzii, málo známom, ale smrteľnom ochorení.

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou (ZPPH) na Slovensku je členom európskeho združenia European  Pulmonary  Hypertension  Association (PHA Europe), zastrešujúceho 25 európskych krajín. Tieto krajiny majú spoločné ciele a spoločný program na zlepšenie podmienok pri liečbe pľúcnej hypertenzie, ktoré presadzujú na národných úrovniach.

Pľúcna artériová hypertenzia nie je závažná tým, že by sa vyskytovala často. Počet ľudí na Slovensku s diagnostikovanou pľúcnou artériovou hypertenziou sa niekomu môže zdať malý, no choroba tvrdo zasahuje do celého života pacientov a ich blízkych. Preto pravidelne každoročne spúšťame kampane po celej Európe, cieľom ktorých je upozorniť verejnosť na príznaky a prejavy tohto zriedkavého ochorenia. Tohto roku sme po prvýkrát spustili celosvetovú kampaň Get Breathless for PH (Daruj dych pre PH) pri príležitosti  osláv Svetového dňa pľúcnej hypertenzie, ktorým je 5. máj, “ priblížila Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou.

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie ohľadom pľúcnej hypertenzie, nájdete ich na webovej stránke www.phaslovakia.org.


Máte vy alebo vaši blízki skúsenosti s pľúcnou hypertenziou? Napíšte ostatným čitateľom do diskusie pod článkom.

Zdroj: facebook.com/ClevelandClinic, facebook.com/ClevelandClinic, Viola
Odporúčame