Viac ako polovicu ľudí na svete trápi tento zdravotný problém: Pozor, u žien sa vyskytuje častejšie!

staršia žena sa chytá za spánky

Bolesť hlavy trápi vo väčšej miere ženy (Zdroj: Freepik/grustock)

Pre niektorých bolesť hlavy znamená, že si možno budú musieť tabletku od bolesti a problém bude vyriešený. Ale mnohých z nás postihuje trvalejšia a vážnejšia bolesť hlavy. Nová štúdia odhadla rozsah výskytu tejto poruchy na celom svete a údaje sú ohromujúce.

Najnovšie, tím vedený epidemiológmi z Nórskej univerzity vedy a techniky, zhrnul epidemiologické štúdie bolesti hlavy od roku 1961 do konca roku 2020. Údaje zahŕňali všeobecné bolesti hlavy, migrény a bolesti hlavy typu napätia, čo odhalilo, že 52 percent z nás každý rok trpí nejakou formou bolesti hlavy.

Bolesť hlavy je častejšia u žien

Vedci zistili, že všetky typy bolestí hlavy boli častejšie u žien ako u mužov, pričom najväčší rozdiel vykazovali migrény (17 percent u žien a 8,6 percent u mužov). Ženy tiež častejšie hlásili svoje bolesti hlavy ako pretrvávajúci zdravotný problém, pričom 6 percent žien uviedlo, že ich bolela hlava 15 alebo viac dní v mesiaci, v porovnaní s 2,9 percentami u mužov.

„Zjavný nárast prevalencie migrény v priebehu času môže byť skutočný, možno súvisí s environmentálnymi, fyzickými, behaviorálnymi alebo psychologickými zmenami, ale pravdepodobnejšie to súvisí s metodologickým vývojom v priebehu rokov, čo vedie k lepším technikám prístupu a zapojenia a zlepšeniu diagnostiky,“ uvádzajú autori štúdie.

Narastá bolesť hlavy v priebehu rokov?

Štúdia Global Burden of Disease z roku 2019 zistila, že samotná migréna bola druhou najvyššou príčinou invalidity a prvou medzi ženami mladšími ako 50 rokov. „Obyčajná“ bolesť hlavy teda môže predstavovať v spoločnosti hlavný problém verejného zdravia na celom svete.

Vzhľadom na to, že väčšina skúmaných štúdií pochádza z krajín s vysokými príjmami a dobrými systémami zdravotnej starostlivosti, autori varujú pred zovšeobecňovaním týchto zistení na každú krajinu. Ak by sa podarilo zozbierať viac údajov z krajín so strednými a nízkymi príjmami, získali by sme presnejší globálny odhad.Zdroj: plnielanu.sk, sciencealert.com
Odporúčame