Zakladateľ ľubozvučnej slovenčiny: Citáty Ľudovíta Štúra vám spríjemnia deň

Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr (Zdroj: Pinterest)

Jeho tvár sa na nás usmievala z päťstokorunáčky, učíme sa o ňom v škole a snáď neexistuje Slovák, ktorý by tohto obdivuhodného muža nepoznal. Ľudovít Štúr zasvätil celý svoj život pozdvihnutiu vzdelanosti nášho národa. Ako vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia nám zanechal obrovský dar – ľubozvučnú slovenčinu. Rovnako nezabudnuteľné sú citáty, ktoré aj po mnohých rokoch nestrácajú na sile.


„Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“


„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“


„Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa … za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá.“


„Obyčajne to býva tak, že tí, ktorí sú namyslení, väčšinou sú aj obmedzení: usilujú sa takto zakryť svoju hlúposť, no človek vedomý si svojej sily a dôstojnosti uteká pred pochvalou davu.“


„Aj keď tu i tam bývaš nespravodlivo pokarhaný, odíď, poteš sa, slová jeho potup, tie sú len bubliny, ktoré sa v rýchlosti vznietia a hneď zase zhasnú, nepotupuj medzitým samotného človeka, ktorý sa raz môže napraviť, aj keď je o tom veľká pochybnosť.“


„Ak chceš zmeniť svoj stav, najviac sebe dôverovať môžeš a musíš, veď sám máš prístup k hlbinám srdca, citov a myslenia svojho, musíš sa spytovať, či budeš vytrvalý, či budeš pripravený znášať nepriaznivosti, ktoré by sa v premene tvojho stavu na odpor položili. „


„Aj keby sa zdalo, že ľudstvo upadáva, nemôže sa na dlhý čas samo sebe spreneveriť a vzdať sa svojej podstaty, predovšetkým pri dnešnom neobyčajnom pokroku. Napreduje stále ďalej a nik nemôže povedať dopredu, kam dospeje. No zhoršenie môže byť len dočasné.“


„Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.“


„Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený.“


Chcete čítať viac takýchto článkov? Sledujte nás aj na Facebooku!

Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame