Dobrá správa pre dôchodcov: Vláda im schválila finančnú pomoc

spokojní dôchodcovia

Dôchodcovia dostanú finančnú pomoc (Zdroj: Freepik/gpointstudio)

V pondelok schválili na rokovaní Vlády SR ďalšiu finančnú pomoc pre seniorov. Tá bude vyplatená vo forme tzv. 14. dôchodku v novembri 2022. Jeho vyplatenie vyplýva z novely zákona o 13. dôchodku, ktorú pripravil rezort práce, aby sa pomohlo seniorom v období vysokej inflácie.

V novele je navrhnuté vyplatiť 70 % zo sumy 13. dôchodku počas novembra. V priemere tak bude suma vyplatená na jedného dôchodcu predstavovať 144,7 eura pri predpokladanom počte 1,44 milióna poberateľov dôchodkových dávok.

„Mimoriadne rokovanie vlády je dôkazom toho, že bezprecedentne pomáhame aj našim dôchodcom. Chceme využiť mimoriadne daňové príjmy, ktoré sú v rozpočte práve aj na pomoc obyvateľom,“ ozrejmil po skončení rokovania predseda vlády Eduard Heger.

Ako povedal minister financií SR Igor Matovič, „ide o historicky najvyššiu sumu, akú vláda kedy uvoľnila pre túto zraniteľnú skupinu obyvateľov. Suma 750 miliónov, ktorou sme dôchodcom pomohli tento rok, je až desaťkrát vyššia ako v roku 2018.”

„Som veľmi rád, že napriek dopadom pandémie, vojny na Ukrajine a zvyšujúcej sa inflácie, vyčlenila vláda SR tento rok už spolu tri štvrtiny miliardy eur na mimoriadnu pomoc pre našich dôchodcov,” uviedol lštátny tajomník MFSR Marcel Klimek.

Minister Milan Krajniak doplnil: „Po predčasnom vyplatení 13. dôchodku v júli a po konzultáciách so zástupcami seniorov sme dnes schválili ďalšiu mimoriadnu pomoc pre dôchodcov. Som rád, že sa nám podarilo na vláde presadiť využitie vyše 207 miliónov eur zo zvýšených príjmov do rozpočtu práve na pomoc ľuďom, pretože peniaze štátu sú peniaze ľudí z ich daní, z ich odvodov. Pomoc vyplatíme nielen starobným dôchodcom, ale aj sirotám a invalidným dôchodcom. Tí s najnižšími dôchodkami dostanú najviac, teda 210 €. Tí s najvyššími dôchodkami dostanú 35 €. V pomoci ďalším skupinám ľudí, zariadeniam sociálnych služieb a ďalším zamestnávateľom budeme pokračovať a čoskoro ju predstavíme.”

Pretrvávajúci rast inflácie momentálne dosahuje 12,6 % a doteraz prijaté opatrenia pre poberateľov dôchodkových dávok boli nedostatočné. Z toho dôvodu ministerstvo navrhlo, aby bola časť 13. dôchodku vyplatená aj v novembri 2022.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Šírenie nových parazitov: Kde sa objavujú a dokážu ohroziť aj človeka?

Nárok na novembrový 13. dôchodok majú poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku a tiež poberatelia všetkých pozostalostných dôchodkov – vdovských, vdoveckých a sirotských.

Podmienky, potrebné na nárok 13. dôchodku, zostávajú rovnaké, ako v predošlom období. Ak poberateľ prijíma viacero druhov dôchodkov, vrátane dôchodkov z cudziny, ich výška sa zráta. Podľa výslednej sumy bude následne poberateľovi určená výška 13. dôchodku, ktorá bude vyplývať zo životného minima pre rok 2022.

Poberateľ dôchodku vyplácaného z cudziny je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku najneskôr do 10. októbra 2022.

Nemenný zostáva aj vzorec na výpočet 13. dôchodku, no jeho výsledná suma bude vynásobená koeficientom 0,7, čiže 70 % celkovej sumy. Maximálna výška novembrového 13. dôchodku teda bude 210 eur a minimálna 35 eur.

Finančnú pomoc v tomto ťažkom období tak dostanú skupiny ľudí, ktoré inflácia postihla najviac.

Zdroj: plnielanu.sk, mfsr.sk
Odporúčame