Ibisovec hnedý je náš nový vtáčí druh: Na Slovensku zahniezdil prvý raz – usídlil sa vo Vtáčom raji

ibisovec hnedý

Na Slovensku sa doteraz ibisovec hnedý vyskytoval len ako migrujúci vták (Zdroj: Wikimedia Commons/Tisha Mukherjee)

Na Slovensku zahniezdil nový vtáčí druh – ibisovec hnedý. Pribudol na Východoslovenskej nížine, priamo vo Vtáčom raji na Senianskych rybníkoch. Zoznam vtáčích druhov hniezdiacich na Slovensku má tak 234 druhov. TASR o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.

Ibisovec hnedý sa doteraz na Slovensku vyskytoval ako migrujúci vtáčí druh, ktorý hniezdi najmä v južných častiach Európy, v Afrike a v Austrálii. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov patrí medzi najmenej ohrozené druhy. Hoci trend celkovej populácie je klesajúci, napríklad európska populácia má naopak stúpajúci trend.

Ibisovec hnedý prekvapil aj ornitológov

Ornitológovia chodili pozorovať ibisovca do Maďarska alebo do delty Dunaja v Rumunsku. „Očakávali sme, že zoznam hniezdičov Slovenska sa môže rozšíriť ešte o niekoľko druhov, ale u ibisovca hnedého sme až takéto pozitívne očakávania nemali. Síce sa šíri v západnej Európe pre väčšiu rozlohu ryžových polí, no vo východnej Európe tendencie rozširovania areálu nie sú až také výrazné,“ skonštatoval ornitológ SOS/BirdLife Jozef Ridzoň.

vták ibisovec hnedý
Ibisovec hnedý je už ikonickým vtáčím druhom mokradí (Zdroj: Wikimedia Commons/Tisha Mukherjee)

Projekt LIFE IPORSEN chce zlepšiť podmienky pre hniezdenie ibisovcov

Ochranársky manažér organizácie Matej Repel tvrdí, že o lúky okolo Senianskych rybníkov sa dlhodobo starajú, udržujú tam pastvu a obnovujú plytké mokrade, ktoré sú dôležité pre ibisovca ako potravný biotop.

„Už v auguste začíname v rámci projektu LIFE IPORSEN s dlho plánovanou opravou hrádzí a rekonštrukciou prívodného kanála Národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky, kde ibisovce zahniezdili,“ povedal Repel. Verí, že tohtoročné hniezdenie bude úspešné, ibisovcom sa tam vďaka ochranárskym opatreniam zapáči a vrátia sa na Slovensko aj o rok.

Senianske rybníky sú národnou prírodnou rezerváciou a predstavujú jednu z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Jej význam si všimli a upozornili naň už členovia poľovníckeho spolku gr. Alexandra Sztáraya v období medzi svetovými vojnami. Svojím významom už nadobudli medzinárodný charakter a tento biotop poskytuje mimoriadne vhodné prostredie lúk a mokradí pre život početných vtáčích aj rybích druhov.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Zaujímavá expozícia prináša pohľad na tradíciu priadok: V skanzene sa dozviete, čo bolo súčasťou týchto stretnutí

Sledujte náš Instagram

Zdroj: plnielanu.sk, TASR, sk.wikipedia.org
Odporúčame