Zaujímate sa o históriu? Nová kniha vám predstaví príbeh jedinej lesnej železnice na hornom Spiši

lesná železnica

Z novej knihy sa dozviete o histórii lesnej železnice (Zdroj: Freepik/thisisabid2003)

Spišská Belá nedávno prestavila novú knihu pod názvom Lesná železnica, Spišská Belá – Lendak. Čitatelia sa z publikácie dozvedia najmä o histórii jedinej lesnej železnice na hornom Spiši s originálnym názvom Šodronka. Informovala o tom Erika Šelepová z tamojšieho mestského úradu.

Smer železnice viedol z drevoskladu v Spišskej Belej cez Šarpanec až do Lendaku. „Kniha okrem iného predstaví myšlienku jej vzniku, čitatelia sa dozvedia aj o jej výstavbe, technických údajoch, a tiež ukončení jej činnosti,“ priblížila Šelepová.

V medzivojnovom období predstavovala táto lesná železnica zo Spiškej Belej do Lendaku významný lesnícky dopravný prostriedok na hornom Spiši. Bola vtedy nesmierne dôležitá nielen z hospodárskej, ale aj z technickej stránky.

„Nájsť v dnešnej dobe pamätníkov je veľmi ťažké, preto autori chceli aspoň takouto formou priblížiť dnešnej generácii pohľad na niečo, čo tu obyvatelia mali a vedeli využívať. Teraz je z toho možno už len spomienka z rozprávania rodičov, starých rodičov, známych, alebo pre mnohých aj úplne nová informácia,“ ozrejmila Šelepová.

Autorom knihy je František Pisarčík. Pri uvádzaní knihy do života poďakoval všetkým, ktorí mu pomohli s jej zostavovaním a písaním. Spoluautormi diela sú riaditeľka popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove Zuzana Kollárová a Tomáš Haviar. „Aj vďaka nim sa k čitateľom dostanú mnohé doposiaľ nepublikované údaje a fotografie o jednej z lesných železníc na Slovensku s názvom Šodronka,“ vyzdvihol autor.

Vydanie knihy bolo finančne podporené Prešovským samosprávnym kraj. Knihu symbolicky pokrstili ihličím.

Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame