Žijete v tejto oblasti? Do konca roka máte nárok na výmenu jódových tabliet!

Jódové tablety

Výmena jódových tabliet bude prebiehať do konca tohto roka (Zdroj: GettyImages)

Od 1. augusta sa začala realizovať výmena jódových profylaktík. Netýka sa však všetkých obyvateľov Slovenska, ale len  občanov v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární. Potrvá do konca roka 2022.

Komu presne sú jódové tablety určené? Dostať by ich mal každý, kto žije v okruhu s polomerom 21 kilometrov od jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a v okruhu s polomerom 20 km od jadrovej elektrárne Mochovce. Ide o približne 460-tisíc obyvateľov, žijúcich v 224 obciach a mestách.

Výmena tablieť každých päť rokov

Distribúciu profylaktík koordinuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so spoločnosťou Slovenské elektrárne. Robí sa každých päť rokov, posledná bola v roku 2017. Vzhľadom k tomu, že životnosť platných jódových tabliet skončila v auguste, výmena je realizovaná práve v aktuálnom období. To znamená, že naposledy bola výmena jódových tabliet realizovaná pred piatimi rokmi.

Tablety dostanú všetky osoby vrátane detí, ktoré majú trvalé a aj registrované prechodné bydlisko v danej obci, a tiež ľudia, ktorým už bolo poskytnuté v obci dočasné útočisko. Zoznam obcí a miest, ktorých sa jódová profylaxia týka, je zverejnený na webovej stránke rezortu vnútra.

Nie na preventívne užitie!

Distribúcia jodidu draselného ako prostriedku jódovej profylaxie je určená len do oblasti havarijného plánovania v okolí jadrových elektrární. Napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, štát musí byť pripravený aj na zvládnutie takejto situácie. Profylaktiká v žiadnom prípade nie sú určené na preventívne užitie, užívajú sa výlučne len v prípade havárie jadrovej elektrárne.

Jód je potrebný pre produkciu hormónov štítnej žľazy, v ľudskom organizme sa ho nachádza od 20 do 50 mg. Denná spotreba je 0,15 až 0,2 mh jódu, pričom vychytávanie jódu štítnou žľazou je 80-násobne vyššie oproti iným orgánom. Pri jadrovej havárii okrem množstva iných rádionuklidov dochádza k uvoľňovaniu rádioaktívneho jódu a ten sa takisto zachytáva v štítnej žľaze.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Nedostatok liekov: Deťom by ste nemali podávať alternatívy určené pre dospelých, a to ani po zmenšení dávky

Vysokým dávkam z koncentrovaného rádioaktívneho jódu možno predísť tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom. Jodid draselný je v prípade jadrovej havárie potrebné podať čo najskôr, najlepšie pred jeho príjmom do organizmu, teda v praxi do jednej hodiny od úniku rádioaktívneho jódu. A to na výzvu kompetentných orgánov a v dávke určenej pre jednotlivé vekové kategórie.

Staré tablety odovzdajte obci alebo ich zaneste do lekárne

Čo so starými jódovými tabletkami, ktoré sú už po expirácii? Vo väčšine prípadov výmenu profylaxie realizuje obec, takže nové tabletky vám budú odovzdané po vrátení starých. Okrem príslušných orgánov miestnej správy možno starú jódovú profylaxiu odovzdať aj v ktorejkoľvek lekárni. Zneškodnenie starých tabliet bude zabezpečené v súlade s pravidlami pre liečivá.

Žijete v okolí jadrovej elektrárne a týka sa vás táto výzva?

Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame