Ak premýšľate o laserovej operácií očí a neviete si vybrať kliniku, dajte na rady skúseného odborníka

Očný optik z Vesely

Zdroj: Očná klinika VESELY

Laserovú operáciu očí u nás vykonáva hneď niekoľko kliník, ktoré sa líšia rôznymi technológiami a metódami. Zrak je náš najdôležitejší zmysel, a preto treba výber pracoviska poriadne zvážiť. Ako si ale vybrať naozaj kvalitnú očnú kliniku, v ktorej nebudete len číslom a kde sa budete môcť spoľahnúť na stopercentnú starostlivosť a odbornosť? Nechajte si poradiť od očného lekára.

Zodpovedný lekár vám možno zákrok neodporučí

Na dobrej klinike je prvoradý pacient a jeho zdravie, nie zisk. Ak je zdravie pacienta ohrozené, zákrok sa jednoducho nevykoná. „Na našom pracovisku neodporučíme laserovú operáciu približne štyrom pacientom z desiatich,“ vraví MUDr. Veselý z očnej kliniky VESELY. „Dôležitý je napríklad vek. Trváme na tom, aby mal pacient minimálne 19, ideálne až 20 rokov, pretože dovtedy je oko vo vývoji.“

Mnohokrát nedovolia uskutočniť zákrok ani anatomické pomery oka. O takýchto stavoch musí lekár pacienta informovať. Laserová operácia sa nevykonáva ani počas tehotenstva alebo dojčenia. Kontraindikáciou je kardiostimulátor, autoimunitné ochorenia, vážny ekzém a rôzne nálezy na očiach, ku ktorým patrí napríklad syndróm suchého oka, keratokonus či jazvy na rohovke.

Precízne predoperačné vyšetrenie trvá minimálne dve hodiny

Najskôr treba absolvovať test zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie prednej a zadnej časti oka a ďalšie špeciálne vyšetrenia. Dôležitý je tiež rozhovor s lekárom, ktorý by sa mal zaujímať o požiadavky a predstavy pacienta. Zároveň by mal vysvetliť jednotlivé časti vyšetrenia, priebeh zákroku a možné riziká. Toto všetko je zahrnuté v informovanom súhlase, pričom na preštudovanie by mal mať pacient dostatok času.

Po rozkvapkaní očí a rozšírení zreníc nasledujú ďalšie vyšetrenia, pri ktorých sa kontrolujú najjemnejšie detaily očného pozadia – sietnice. Nakoniec sa po dohode s pacientom určí najvhodnejší postup korekcie dioptrickej chyby. Predoperačné vyšetrenie je prvým dôležitým krokom k tomu, aby bol výsledok zákroku optimálny a spĺňal očakávania pacienta. Ak trvá krátko alebo pri ňom kvapkami nerozširujú zrenice, treba spozornieť.

Zákrok v deň predoperačného vyšetrenia? Ani náhodou 

Keď vám klinika ponúkne zákrok v deň predoperačnej konzultácie, nekoná vo vašom najlepšom záujme. Pri vstupných vyšetreniach sa musia kvapkami rozšíriť zrenice a ich návrat do prirodzeného stavu trvá aj niekoľko hodín. Laserovú operáciu treba vykonať len vtedy, keď je zrenica prirodzene zúžená, inak môže byť výsledok skreslený.

Ak je cena príliš nízka, niekde sa musí šetriť

Každý z nás niekedy podľahol výhodnej cene. Keď je ale cena príliš nízka, zvyčajne sa to na niečom odrazí. V prípade očných kliník majú krátkodobé zľavy miesto napríklad vtedy, keď ide o nové pracovisko, ktoré sa chce etablovať na trhu. Trvale nízke ceny však znamenajú, že sa musí niekde šetriť, čo môže ísť na úkor starostlivosti.

Tlačia vás do okamžitého rozhodnutia? Nie je to dobré znamenie

Ide o vaše oči a rozhodujete o nich vy, nie lekár. Ak ste teda absolvovali predoperačné vyšetrenie, neznamená to, že musí nasledovať operácia. Zákrok by ste si mali v pokoji premyslieť, prečítať informovaný súhlas a na záver sa rozhodnúť. Nie je hanba povedať „nie“. V takom prípade vás môže potešiť fakt, že ste svoje oči podrobili naozaj dôkladnému vyšetreniu.

Očná optika Vesely
Zdroj: Očná klinika VESELY


Zdroj: PR článok
Odporúčame