Nebezpečný šarkan

Aj na prvý pohľad nevinný šarkan môže znamenať pre dieťa nebezpečenstvo  

Aj na prvý pohľad nevinný šarkan môže znamenať pre dieťa nebezpečenstvo

 

Odporúčame