Prírodné lokality na Slovensku: Viete, ktoré sú zapísané aj v Zozname svetového dedičstva UNESCO?

Jaskyne Aggteleckého krasu

V Zozname svetového dedičstva UNESCO máme až dve prírodné lokality (Zdroj: Wikipedia/a.stafiniak)

Na Slovensku je v Zozname svetového dedičstva UNESCO momentálne zapísaných šesť kultúrnych pamiatok a dve prírodné lokality. Ide o Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu a Staré bukové pralesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Uviedla to koordinátorka medzinárodných chránených území Štátnej ochrany prírody SR Michaela Mrázová. V tomto roku je 50. výročie prijatia Dohovoru o ochrane svetového dedičstva a zároveň aj 15. výročie zapísania lokality Staré bukové pralesy Karpát do Zoznamu svetového dedičstva.

Zápisy prírodných lokalít

Najvýznamnejšie a najcennejšie Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu boli medzi svetové prírodné unikáty zaradené v roku 1995. Ide o cezhraničnú slovensko-maďarskú lokalitu svetového dedičstva. „Z viac než 1000 doteraz známych jaskýň a priepastí Slovenského krasu bolo vybraných a úspešne zapísaných 12 jaskýň. Z nich šesť predstavuje reprezentatívnu vzorku jaskýň, ktoré sú prístupné aj verejnosti,“ povedala Mrázová.


Mohlo by vás zaujímať: Slovensko bude mať nové prírodné rezervácie: Pozrite, kde bude platiť najvyšší stupeň ochrany


O zápise Starých bukových lesov a bukových pralesov Karpát a iných regiónov Európy rozhodli na zasadnutí v roku 2007. Zapísaná bola podľa Mrázovej ako bilaterálna, slovensko-ukrajinská lokalita pod názvom Karpatské bukové pralesy. Pozostávala z desiatich samostatných lokalít. Z nich sa štyri nachádzali na Slovensku a ďalších šesť na Ukrajine.

Lokalitu v roku 2011 doplnili o ďalších päť častí v Nemecku a začala tak figurovať pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. „Ďalšie rozšírenie lokality prišlo 7. júla 2017, kedy sa k trom existujúcim partnerom pripojilo ďalších deväť nových krajín – Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko,“ vysvetlila Mrázová. Dodala, že posledné rozšírenie lokality sa uskutočnilo vlani. V súčasnosti tvorí túto lokalitu 94 častí v 18 európskych krajinách.

Čo sa môže dostať na zoznam?

„Karpatské bukové pralesy sú príkladom nenarušených rovnorodých bukových pralesov, obsahujú najkomplexnejšie ukážky ich rozmanitosti v závislosti od podmienok prostredia a ilustrujú unikátnu konkurenčnú stratégiu buka,“ poznamenala Mrázová. Za svetové prírodné dedičstvo sa podľa Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva považujú javy, ktoré svojimi útvarmi tvoria výnimočnú svetovú hodnotu z estetického a vedeckého hľadiska.


Mohlo by vás zaujímať: Slovensko môže mať ďalší zápis v zozname UNESCO: Ide o významnú historickú súčasť Bratislavy


Taktiež to môžu byť útvary a oblasti tvoriace miesto výskytu ohrozených druhov živočíchov a rastlín, hovorí Mrázová. Pokračuje, že to môžu byť aj prírodné lokality alebo vymedzené oblasti z hľadiska vedy, starostlivosti o zachovanie prírody alebo prírodnej krásy.Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame