Odborníčka upozorňuje: Problémy s alkoholom bagatelizujeme, toto je najväčší problém Slovákov!

alkoholizmus

Ako sa na Slovensku pristupuje k liečbe závislostí? (Zdroj: GettyImages)

Hoci mnohí ľudia potrebujú liečbu závislostí, na Slovensku je absolútne nedostupná. Rovnako sa to deje aj pri kvalitnej predliečebnej a následnej starostlivosti. Dôvody sú rôzne, či už finančné alebo geografické, no najmä ide o stigmatizáciu a nízku podporu liečby zo strany blízkych. Stereotypy v spoločnosti podporujú pitie zvlášť u mladších ľudí.

Popíjanie často považujeme za normálne

„Zásadným problémom u nás je i naša tolerancia voči pitiu alkoholu a spoločenské vnímanie významu alkoholu v každodennom živote. Nie nepiť je ‚normálne‘, práve naopak. Ľudia spájajú každodennosť s alkoholom a na jeho odmietnutie často reagujú prekvapene či posmešne,“ riaditeľka prešovskej neziskovej organizácie Trojlístok, Denisa Šoltésová.

„Naše stereotypy podporujú pitie aj u mladých ľudí aj tým, že je veľmi jednoduché sa k nemu dostať. Pitie podporujú aj mediálne obrazy a reklama, ktorá ho často podsúva v spojení so silou, mužnosťou, sexepílom či odvahou,“ tvrdí riaditeľka organizácie, ktorá sa venuje ľuďom so závislosťami.

Odborníčka reflektuje aj na predošlé udalosti

Vážnosť a dosahy nedávnych tragických dopravných nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu podľa nej ako keby prekvapili verejnosť. Až takéto veľké straty na životoch ukázali realitu závislosti a jej problematiky na Slovensku, ktorá sa deje nielen ‚marginalizovaných‘ či okrajových častiach obcí a spoločnosti.

Je oprávnené trestať porušenie pravidiel a spoločenských noriem, domnieva sa odborníčka a dodáva: „Rovnako je však potrebné zvýšiť porozumenie a citlivosť spoločnosti na tieto problémy.“ Aj z tohto dôvodu nezisková organizácia Trojlístok v týchto dňoch realizuje kampaň s názvom Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, ktorej súčasťou je aj séria podcastov zameraných na túto tému.

Problémy so závislosťami často zľahčujeme 

„Naša spoločnosť bagatelizuje či zneviditeľňuje problém pitia v jeho rozsahu a komplexnosti. Sme málo citliví na problémy, ktoré môžu súvisieť s pitím alkoholu, a často ich vnímame neosobne či vzdialene. Príkladom je aj pripisovanie väčšiny problémov s pitím alkoholu kultúre východného Slovenska, o ktorom sa traduje, že ‚na východe je to tak‘,“ vysvetľuje.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Zaujímavosti o cestovaní, krajinách a pamiatkach: Toto ste určite netušili!

„Tieto udalosti nastavili zrkadlo aj našim často nepomenovaným predsudkom vo vzťahu k závislostiam. Aj aktuálny politický diskurz je plný týchto predsudkov a stigmatizácie, kde prioritne siahame po exemplárnych trestoch bez porozumenia nevyhnutnosti zásadne zvýšiť kvalitu a dostupnosť efektívnej prevencie i odbornej pomoci,“ uzatvára odborníčka.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame