Záchrana rastlín: Vedci uložili do špeciálnych bánk rastlinné semená, zo Slovenska ich je vyše 800 druhov

semená rastlín

Semená rastlín zo Slovenska sú uložené vo svetových špeciálnych bankách (Zdroj: Freepik:/alexkich)

Slovensko má v génových bankách uložených vyše 800 druhov semien rôznych rastlín. Vedci zozbierali rôzne semená endemických druhov rastlín ohrozených vyhynutím, no aj bežnejšie či invázne druhy rastlín.

Poistka proti vyhynutiu viacerých druhov

„Sú tam zozbierané semená nielen endemických druhov rastlín, ale aj ohrozených vyhynutím a bežnejšie či invázne druhy rastlín. Viaceré druhy, ktoré sa nám podarilo takto zachovať, majú na území Slovenska len jednu lokalitu, napríklad limonka gmelinova, vstavačovec bledožltý, vstavač močiarny či jesienka piesočná,“ priblížil botanik Jaromír Kučera zo Slovenskej akadémie vied (SAV).

Viacero druhov je podľa botanika práve endemických. Ide o cyklámen fatranský, lykovec muránsky, poniklec slovenský, poniklec prostredný, peniažtek jankov, zvonček karpatský a klinček lumnitzerov. Semená sú umiestnené v špeciálnych semenných bankách v Kew pri Londýne a meste Kluž v Rumunsku. Časť zozbieraných semien je aj v génovej banke na Slovensku, konkrétne v Piešťanoch.

Semená takýchto rastlín tvoria akúsi „poistku“ proti vyhynutiu druhu a slúžia na to, aby sa rastliny mohli dopestovať a následne vysádzať na miesta, kde sa prirodzene nachádzajú v rámci Karpát. Okrem tohto slúžia aj na ďalšie výskumy a vedecké projekty. „Zatiaľ, našťastie, nemuseli byť tieto semená použité na záchranu druhu pred vyhynutím na našom území,“ poznamenal odborník.

V pláne majú aj webstránku či vydanie publikácie

Kučera dodáva, že uchovávanie semien sa deje pod záštitou projektu s názvom Uchovanie endemickej flóry Karpát. Výskumníci tak vytvorili sieť v rámci Karpát z viacerých organizácií, ktorá zastrešuje výskum týkajúci sa endemických druhov rastlín na tomto území. Projekt financujú Kráľovské botanické záhrady v Kew pri Londýne.

Botanik tvrdí, že v rámci projektu by mala vytvoriť databáza, ktorá bude zahŕňať informácie o rozšírení, biológii či počte chromozómov jednotlivých endemických druhov. Zámerom projektu je aj vytvorenie webovej stránky, ktorá by poskytovala rôzne údaje o spomínaných endemitoch z radov rastlín v Karpatoch. Taktiež je cieľom vydanie publikácie s názvom Flora endemica Carphathica.Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame