Sexuálne obťažovanie na pracovisku začína pomaly: Keď sa deje toto, zbystrite!

Sexuálne obťažovanie na pracovisku začína nenápadne (Zdroj: GettyImages)

Podľa celoeurópskeho prieskumu Agentúry pre základné práva z roku 2012, až polovica Sloveniek vo veku od 15 rokov a viac zažila správanie, ktoré nieslo znaky sexuálneho obťažovania. Najčastejšie sa deje zo strany kolegov na rovnakej úrovni, zo strany nadriadeného, školiteľov, klientov, ale aj učiteľov. Čo si všímať, ako reagovať a ako nájsť z tejto situácie východisko?

Príliš tenká hranica

V pracovných kolektívoch prebiehajú medziľudské vzťahy na mnohých úrovniach. Od formálnych a čisto pracovných, až po kamarátstva. Kolega môže vedome zneužívať familiárnu náladu v kancelárii. Dotýka sa vás, narúša vás osobný priestor, zaujíma sa o váš sexuálny život a súkromie. Ráno po príchode do práce si vás prezrie zhora dolu a utrúsi nejakú poznámku. Ak sa aj ohradíte, dostane sa vám odpoveď, že nechápete srandu. „Veď je to iba vtip, čo si z toho taká nahnevaná?“ Obeť nadobudne pocit, že takéto správanie je normálne, no vy vnútorne naďalej bojujete.


Mohlo by vás zaujať: Najskôr facka, potom sladké udobrenie: Spoznajte znaky domáceho násilia čím skôr


Verejné verzus súkromné prejavy

Existujú dve základné formy sexuálneho obťažovania. Prvá má podobu sexuálnej „láskavosti“, takzvaná quid pro quo – niečo za niečo. Ak si chcete prácu udržať, získať postup alebo dostať vyšší plat, obťažovateľ vám dá najavo, čo musíte urobiť. Táto forma sexuálneho obťažovania je nebezpečná, často sa odohráva iba medzi štyrmi očami, nemá svedkov.

Druhá forma sa deje aj pred svedkami. Obťažovateľ vám vedome vytvára ponižujúce a nepríjemné prostredie. Má rôzne verejné narážky na vašu postavu a oblečenie. Vedie chlípne reči, nenechá si ujsť príležitosť, aby vám dal najavo svoju „náklonnosť“, o ktorú však nestojíte. Svoje správanie nepovažuje za neprístojné a môže sa tak správať aj voči iným osobám na pracovisku.

Od nevinných poznámok až po fyzický kontakt

Pre obete sexuálneho obťažovania je niekedy náročné priznať, že ich hranice boli prekročené. Útočník využíva rôzne spôsoby, ako prejavovať svoju moc a dosiahnuť kontrolu nad obeťou. Sem môžu patriť:

– neverbálne prejavy – žmurkanie, pískanie, oplzlé gestá,
– verbálne prejavy – rôzne poznámky na vašu osobu, prezývky, vtipy so sexuálnym podtónom, nevyžiadané komentáre v hromadnom chate, upozorňovanie na oblečenie (výstrih, dĺžka sukne…),
– vizuálne prostriedky – posielanie erotických obrázkov a vtipov na mail, nevyžiadané darčeky s nevhodnou sexuálnou tematikou,
– fyzický kontakt – časté dotyky, plesnutie po zadku, chytanie za ramená, hranie s vlasmi, postavenie sa do cesty a blokovanie pohybu, správanie vedúce k sexuálnemu styku…


Mohlo by vás zaujať: Mobbing na pracovisku: Tiché šikanovanie sa môže týkať aj vás!


Ako sa brániť?

Zbierajte dôkazy, uchovávajte si všetky správy a maily. Ak sa obťažovanie deje na pracovisku, zaznamenajte si dátum, miesto a mená prípadných svedkov. Jasne dajte najavo, že s takýmto správaním nesúhlasíte a požiadajte obťažovateľa, aby so svojím správaním prestal. Poukážte na prvky, ktoré vás ponižujú. Povedzte rázne NIE!

Rovnako informujte autoritu, ktorá môže zasiahnuť. Môže ísť o supervízora, nadriadeného, odborovú alebo zamestnaneckú organizáciu. Ale čo je najdôležitejšie, neobviňujte sa! Protiprávne koná obťažovateľ a vy nemôžete za jeho správanie! Stala sa z vás obeť a potrebujete sa brániť.

Pozor, môže prísť pomsta

Po nahlásení je náročné fungovať na jednom mieste s obťažovateľom. Obete miesto úľavy pociťujú tlaky z rôznych strán. Sú označené za problémových zamestnancov a stávajú sa objektom ohovárania na pracovisku. Hoci mali odvahu poukázať na správanie, ktoré ich diskrimininovalo, vždy sa nájde skupina „priaznivcov“ sexuálneho predátora. Najmä, ak ide o človeka vo vedúcej pozícii.

Odplata od nadriadeného môže mať podobu zhoršenia platových podmienok, sťaženia vykonávania pracovnej náplne, aj negatívneho ohodnotenia. Nebojte sa následkov a postavte sa za svoje presvedčenie. Vždy je lepšie definitívne opustiť toxické prostredie, ako ďalšie roky prichádzať o svoju dôstojnosť.


Chcete čítať viac takýchto článkov? Sledujte nás na Facebooku!

Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame